Stichting Tegen WindTurbines aan het Spui

Een stuk akkerland aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil  is aangewezen door de provincie als geschikte locatie voor windturbines. De eigenaar van die grond, een agrariër uit Nieuw-Beijerland, wil minimaal 5 windturbines met een tiphoogte van meer dan 200 meter laten plaatsen. Het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde enkele hectares grond levert hem, op basis van de daarvoor gebruikelijke vergoeding 15 jaar lang elk jaar ongeveer 250.000 euro op, waarvan ook de omwonenden de kosten op hun energierekening zullen terugzien. Deze hoge windturbines geven echter geluidsoverlast en slagschaduw en worden te dicht bij de dorpen Nieuw-Beijerland en Piershil geplaatst. Huizen in deze dorpen zullen met de komst van de windmolens in waarde dalen.

De Stichting Tegen WindTurbines aan het Spui is opgericht met als doel de bouw van windturbines op die locatie, door de provincie locatie 50 is gedoopt, te voorkomen.

De stichting Tegen WindTurbines aan het Spui is niet tegen duurzame energie. De stichting vindt echter dat deze turbines te groot zijn en te dicht bij de bebouwde kom staan. Zo’n 5000 bewoners van Nieuw-Beijerland, Piershil en Nissewaard lopen een groot risico dat ze 24/7 te maken krijgen met ernstige geluidshinder.

Door de stichting is hiertegen bezwaar gemaakt bij de provincie en ook de Gemeente Korendijk heeft zich tegen de komst van de windturbines op de aangewezen locatie gekeerd. De provincie Zuid-Holland blijft echter vasthouden aan het reeds genomen besluit om vergunning te verlenen voor de windmolens aan het Spui

Inmiddels is tegen de vergunningverlening door een aantal inwoners, de stichting en de gemeenten Korendijk en Nissewaard beroep aangetekend bij de Raad van State en heeft de behandeling daarvan al plaatsgevonden. De uitspraak van de Raad van State wordt voor het einde van het jaar 2017 verwacht.