Provincie tikt exploitant windpark op de vingers

Een brief van exploitant Klein Piershil aan omwonenden van Windpark Spui, tussen Nieuw-Beijerland en Piershil, is bij de provincie Zuid-Holland in het verkeerde keelgat geschoten. Door in te gaan op de burenregeling zouden bewoners hun recht op planschade van het grootste windpark in de Rotterdamse regio verspelen.

AD Regionieuws; Bas Boerma 26-02-20,

Simpel gezegd is het zo dat als omwonenden ingaan op een compensatievoorstel, dat bedrag afgaat van eventuele planschade die zij via de provincie bij de exploitant kunnen verhalen. Omdat dat niet in de brief staat, noemt gedeputeerde Potjer de informatieverstrekking ‘onvolledig.

,,Als omwonenden vanuit de burenregeling ‘worden ‘gecompenseerd’ in de vorm van fysieke maatregelen aan hun woning, worden die afgetrokken van de planschade waar zij recht op hebben”, zegt Potjer. ,,Andersom kan het bedrag dat mensen ontvangen vanuit de planschaderegeling wél worden aangevuld met extra maatregelen vanuit de burenregeling. Hiermee voorkom je dat omwonenden hun recht op een planschadevergoeding verspelen.”

Voorstel

In zijn brief roept hij Klein Piershil op ‘op korte termijn een voorstel uit te werken vanuit het uitgangspunt dat de burenregeling een aanvulling is op de planschaderegeling en die recht doet aan de overlast van de direct omwonenden in het gebied’.

Als onderdeel van een groter compensatieplan voor omwonenden spraken de exploitant en de provincie al in 2016 over de burenregeling. Er is 50.000 euro beschikbaar om bijvoorbeeld dubbelglas aan te brengen tegen geluidshinder of een satelliet aan te schaffen als de digitale apparatuur in de ‘molen’ de verbinding verstoort.

Maar een inventarisatie die Klein Piershil liet uitvoeren door een gespecialiseerd bureau toonde aan dat het bedrag verdrievoudigd moet worden om alle kosten te dekken. Een ‘truc’ waarmee met budgetten wordt geschoven om de buren te compenseren, ziet gedeputeerde Berend Potjer van de provincie echter totaal niet zitten.

,,Vanuit het perspectief van Klein Piershil is het logisch het tekort in de ene regeling aan te vullen met geld dat al is gereserveerd. Maar wij zijn er niet voor om geld in te zetten voor een ander doel dan waarvoor het is vrijgemaakt.”

Verwachting

De gedeputeerde verwijt Klein Piershil bovendien dat ze de hogere kosten voor de burenregeling deels zelf heeft veroorzaakt. ,,Dat komt door de wijze waarop de uitwerking van dit deel van het participatieplan is opgepakt. Hetzelfde geldt voor de verwachting die is gewekt. Namelijk dat de kosten bij bewoners die niet in de directe omgeving van het windpark wonen voor rekening komen van de exploitant.”

Al jaren strijden omwonenden, verenigd in het platform Compensatie Geluidsoverlast Spui (CPG), tegen de overlast die zij ervaren van de vijf ‘Euromasten’ bij hun woning. Morgen overleggen ze met de provincie over de onlangs verstuurde brief. ,,Tot die tijd onthouden wij ons van commentaar”, laat woordvoerder Mark Speldenbrink van CPG weten.

Klein Piershil kon gisteren niet reageren op de brief van de provincie Zuid-Holland.