Omgevingsdialoog overlast Windpark Spui van start

Windpark Spui - Provincie Zuid-HollandSinds het opstarten van Windpark Spui ervaren omwonenden overlast van de windturbines, met name geluidsoverlast. Daarom is op verzoek van de CPG (Werkgroep van Dorpsvereniging Filopopers) een omgevingsdialoog gestart in opdracht van de provincie. Hoewel het windpark binnen de grenzen van de vergunning opereert en er momenteel opnieuw naar de onderbouwing van de landelijke geluidsnormen voor windturbines wordt gekeken, willen de deelnemers van de omgevingsdialoog gezamenlijk op zoek naar oplossingen om de overlast waar mogelijk te beperken. Doel van de dialoog is om alle overlast goed en zoveel mogelijk geobjectiveerd in kaart te brengen, om vervolgens op basis daarvan gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot vermindering van deze overlast. De volgende stap is om te bepalen welke mogelijkheden daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden en wat daarvoor nodig is. Het verminderen van geluidsoverlast heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Dorpsvereniging Piershil neemt deel aan de dialoog.

De volgende partijen nemen deel aan de omgevingsdialoog: Provincie Zuid-Holland, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Nissewaard, Klein Piershil B.V. (Eurus Energy), Dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland, CPG, Dorpsvereniging Piershil, Buurtvereniging Simonshaven, Dorpsvereniging Hekelingen en Stichting ICIP. Uit oogpunt van effectiviteit nemen maximaal 2 vertegenwoordigers van de hierboven genoemde partijen deel aan de gesprekken. De overige betrokkenen worden via de verschillende communicatiekanalen door de deelnemers op de hoogte gehouden.

Focus op geluidsoverlast.

De deelnemers aan de omgevingsdialoog hebben besloten om eerst te focussen op het verminderen van de geluidsoverlast. De eerste stap is het verzamelen van informatie over die geluidsoverlast. Naast een analyse van de klachten die de Omgevingsdienst en bewoners zelf sinds de start van het windpark hebben verzameld, willen de deelnemers ook geluidsonderzoek laten doen. De exacte opzet van dit geluidsonderzoek gaan de deelnemers zelf bepalen met hulp van een geluidsexpert. Mogelijk wordt bij de geluidsmetingen ook de hulp van omwonenden ingeschakeld. Zodra de opzet gereed is, informeren de deelnemers de brede groep betrokkenen hierover.