Gebiedsfonds Windpark Spui

GEBIEDSFONDS WINDPARK SPUI

Naast de voor omwonenden negatieve effecten van de windturbines is er nu ook iets positiefs te melden. Onderdeel van de overeenkomst tussen de vergunningverlenende provincie en de exploitant van het windpark is dat vijftien jaar lang jaarlijks eenentwintigduizend euro beschikbaar wordt gesteld voor projecten in de omgeving van het windpark. Hoewel dit bedrag schril afsteekt tegen de meer dan tien maal zo hoge jaarlijkse vergoeding aan de grondeigenaar is het toch wel de moeite waard om er gebruik van te maken. In het Kompas van 21 september is door de exploitant een oproep geplaatst om een bijdrage te vragen voor een project, activiteit of actie. Aanvragen kunnen worden gedaan door verenigingen, stichtingen, organisaties of groepen omwonenden. De projecten waaraan een bijdrage kan worden verleend moeten verbetering van de fysieke leefbaarheid, de natuur het landschap of energiebesparing opleveren. Uitgebreide informatie, zoals het fondsreglement en het aanvraagformulier, is te vinden op de website www.windparkspui.nl/gebiedsfonds.

Aangezien het windpark al drie jaar in bedrijf is kan er inmiddels totaal 63.000 euro worden toegekend aan projecten. Aanvragen kunnen worden gedaan vanuit de vijf kernen die zich gedeeltelijk binnen twee kilometer afstand van het windpark bevinden. Dit zijn Nieuw-Beijerland, Hekelingen, Simonshaven, Goudswaard en Piershil. Aangezien de termijn voor indiening sluit op 1 november is het aan te raden om zo snel mogelijk te starten met de voorbereiding van een aanvraag. De beoordeling van de aanvragen zal geschieden door de Stichting Gebiedsfonds Windpark Spui. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, uit alle vijf genoemde kernen één. De Dorpsvereniging zit namens de kern Piershil in het bestuur. Als er vragen zijn met betrekking tot het indienen van een aanvraag kunnen die worden gestuurd aan gebiedsfonds@windparkspui.nl of info@swaneblake.nl, het email adres van de Dorpsvereniging.