17 oktober Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil

 De dorpsvereniging Piershil nodigt iedereen in Piershil uit voor een bijzondere jaarvergadering op

woensdag 17 oktober 2018 vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

in een van de zalen van Heemzicht.

Wij zetten ons als dorpsvereniging  in voor de versterking van de leefbaarheid van Piershil. Zo streven we bijvoorbeeld naar  een open waterverbinding van de haven van Piershil met het Spui, zodat de haven in oude glorie kan worden hersteld en er meer levendigheid komt in het dorp. Maar dat is zeker niet alles. Overleg over verkeer- en infrastructuur, de jaarlijkse Kunst- en Cultuurmarkt, het Repair Café, de zwerfvuilacties, de plantenactie zijn andere voorbeelden van activiteiten die wij graag organiseren en ondersteunen.

We zijn bezig met een werkplan waarbij we u graag willen betrekken op deze jaarvergadering en inventariseren uw wensen en ideeën met een enquête.

Het gaat ons allemaal per saldo om het goede leven in een fantastisch dorp! Dat is helemaal goed, maar kan vast nog veel beter. Er gebeurt al heel veel, maar lang niet iedereen weet daarvan of is daarbij betrokken. Dat willen we veranderen!

Het feit dat de gemeente Korendijk per 1 januari 2019 verdwijnt betekent dat wij ons met elkaar goed op de kaart moeten zetten, zodat Piershil ook in de toekomst een leefbaar dorp is waar we met plezier kunnen wonen, werken en ontspannen.

Ons dorp kent ongeveer 1700 inwoners. Daarvan zijn er circa 485 ouder dan 60 jaar (inclusief de bewoners van Heemzicht en de Herbergier), maar we moeten ons ook realiseren, dat bijna 400 inwoners jonger zijn dan 19 jaar!

Wij denken dat er voor ‘de jeugd’ veel te weinig in ons dorp te doen is en wordt georganiseerd. We zijn benieuwd wat zij zelf vinden en op hun wensenlijstje hebben staan. We nodigen daarom zeker ook de jongeren uit naar deze vergadering te komen.

Mede tegen de achtergrond van de aanstaande gemeentelijke herindeling zijn we bezig om een werkplan voor de komende jaren op te stellen.  We willen de komende tijd met ongeveer 5 thema’s in werkgroepen aan de slag. Die thema’s kiezen we met elkaar. Te denken valt bijvoorbeeld aan thema’s als ‘jeugd’, ‘verkeer’, ‘infrastructuur en voorzieningen’, ‘groen’, ‘kunst en cultuur’, ‘natuur- en recreatie’, ‘muziek’, ‘geschiedenis’, ‘dorpsgezicht’, ‘duurzaamheid’, ‘sport’ of noem maar op.

Voor u en met u.

Samen met de inwoners, verenigingen, scholen, bedrijven en instellingen willen wij op de jaarvergadering allereerst met elkaar informeel kennismaken. Elke vereniging, instelling of bedrijf wordt van harte uitgenodigd om zich in ongeveer 3 minuten te presenteren en  zijn of haar wensen en ideeën kenbaar te maken. Zo krijgen we een goed overzicht van wat er leeft in ons dorp.

Daarna gaan we met elkaar in gesprek over uw ideeën, wensen en dromen voor Piershil.

Wat is de identiteit van ons dorp en wat vinden we daarvan? Wat zou het karakter van Piershil in de toekomst moeten zijn en hoe moet Piershil er dan over 5 jaar uitzien en wat valt daar dan te beleven? Gaan we voor meer woningen, een filmzaal, winkels, schietbaan, theater, disco, eethuis of café? Moeten er sportwedstrijden komen, muziekconcours, historische verhandelingen, een boekenmarkt, een miss-verkiezing, of een ander goed idee wellicht? Waar ligt jouw interesse?

Denk mee. Doe mee! We werken samen aan de toekomst van ons dorp. Problemen en knelpunten mogen natuurlijk benoemd worden, maar ideeën en voorstellen over  hoe we problemen oplossen en de leefbaarheid versterken zijn beter.

Enquête.

Om vooraf al een beeld te krijgen van wat er leeft in Piershil en wat de wensen en ideeën zijn, hebben we een kleine enquête opgesteld voor zowel de inwoners van Piershil als voor de organisaties en bedrijven die in Piershil actief zijn.

We verzoeken u deze enquête (liefst vóór 15 oktober) in te invullen en in de bus te doen bij Anneke Onderdelinden, Kade 12.  of  te e-mailen naar  redactie@swaneblake.nl

Graag tot woensdag 17 oktober 2018 vanaf 19.30 uur in Heemzicht.

De avond wordt opgeluisterd met enkele intermezzo’s en afgesloten met een informele borrel.

Komt allen!     We rekenen op je.