Eerste deel Tiengemetenpad geopend

Op 10 april werd het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad geopend. Het begin- en eindpunt zijn bekend maar het overige traject ligt nog niet vast.

Enkele inwoners van Piershil gaven aan dat ze niet begrepen dat er wel budget is voor de aanleg van een mooi fietspad terwijl de onveiligheid op de dijk- en polderwegen maar blijft voortbestaan.

Hierdoor kwam het Dijkenoverleg op het idee om het fietspad over de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje te laten lopen. Er zijn met de vorkenstructuur vergaande plannen voor de ontsluiting van Goudswaard en dan zou de dijk afgesloten kunnen worden voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Zie bijgevoegd kaartje uit het Algemeen Dagblad van 10 april 2019. De dorpsvereniging Piershil steunt dit idee. Hiermee komt er een mooie en veilige fiets- en wandelroute over de rustieke dijk en neemt de leefbaarheid voor de aanwonenden toe.

 

Ook komt er nog een overleg met gemeente, Staatsbosbeheer en de dorpsvereniging Piershil over de mogelijkheden voor wandelaars met honden bij het Piershilsche bos.

Men vreest voor overlast als het Tiengemetenpad drukker wordt. Bijvoorbeeld aan een afgezet losloopgebied voor honden.

Het hele AD-artikel over de opening leest u hier