Dossier verkeer

Dorpsvereniging Piershil behartigt de belangen van de inwoners van Piershil. Hier vallen ook de infrastructuur en het verkeer onder.

Onze doelen zijn:

  • De wegen veiliger maken voor met name voetgangers en fietsers. Er moeten meer separate en op elkaar aansluitende fiets- en wandelpaden komen.
  • De dijken moeten minder belast worden met doorgaand- en zwaar verkeer. Bewoners en hun woningen moeten beschermd worden tegen onveilige situaties, overlast, schades aan eigendommen en steeds verminderend woongenot.
  • De kwaliteit van onze leefomgevingskwaliteit te beschermen tegen de toenemende verkeersdruk.
  • Goed en bereikbaar openbaar vervoer.

Samen met afgevaardigden van Dorpsbelang Zuid Beijerland en Dorpsvereniging De Coorndijk uit Goudswaard is er regelmatig overleg met de verschillende overheden om de infrastructuur binnen onze gemeente te verbeteren en de verkeersproblemen een halt toe te roepen en op te lossen.

Wij hebben het afgelopen jaar (2017) overleg gehad met de gemeente Korendijk in de persoon van de heer Boogaard Wethouder te Korendijk, de gedeputeerde van verkeer van de provincie Zuid Holland de heer Vermeulen en met de heer van Waveren wethouder te Oud Beijerland, die namens de samenwerkende gemeentes verkeer in zijn portefeuille heeft. Ook werd er op meerdere bijeenkomsten door ons aandacht gevraagd voor de slechte infrastructuur binnen onze gemeente, die niet is berekend op de bestaande verkeersdruk, laat staan op de steeds groeiende verkeersstromen. Vanuit Dorpsbelang Zuid-Beijerland is er ook bij het Waterschap Hollandse Delta aandacht voor de gebrekkige ontsluitingsroute van Hoeksche Waard West gevraagd.

Op dit moment vindt er een groot onderzoek naar de infrastructuur plaats in de Hoeksche Waard. Dit is het vervolg op het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan. Ons is toegezegd dat wij betrokken worden bij de resultaten van dit onderzoek en de mogelijke oplossingen.

De heer Boogaard heeft inmiddels gezegd dat uitbreidingen binnen onze gemeente enkel mogelijk zijn als de infrastructuur wordt aangepast. Wij zullen hem aan deze uitspraak blijven herinneren.

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen onze gemeente  gaande die de druk op de huidige wegen zullen vergroten, denk hierbij aan groot onderhoud aan wegen waardoor omleidingsroutes extra belast worden. De belasting van de wegeninfrastructuur wordt nog eens extra vergroot door nieuwbouwprojecten (die naast veel tijdelijk bouwverkeer in de toekomst permanent meer verkeersbewegingen zullen genereren), uitbreidingen van bedrijventerreinen en de grootschalige ontwikkelingen in Goudswaard met een agrolint aan de Zuidoordseweg, een ‘Food lab’ en de Leenheerenpolder met recreatieve uitbreidingen.

 

 

 

 

 

 

 

“Niet alleen het zware verkeer, maar ook de vaak hoge snelheid waarmee gereden wordt leidt tot overlast en gevaar voor de bewoners. Ongeveer 1/3e van alle auto’s rijdt te hard”

Indien u suggesties heeft over het verbeteren van de infrastructuur of overlast ervaart, willen wij dit graag weten. Wij verzoeken u dit aan ons kenbaar te maken via ons mailadres: redactie@swaneblake.nl

 

Ook kunt u dit bericht doorsturen aan gelijkgestemden.