Dorpsvereniging Piershil uit zorgen over Tiengemetenpad

De Dorpsvereniging Piershil heeft in een brief aan Burgemeester en Wethouders zorgen en bezwaren geuit over het inspraak- en besluitvormingsproces van de gemeente Hoeksche Waard m.b.t. de aanleg van het Tiengemetenpad. De dorpsvereniging vraagt zich onder andere af voor wie het fietspad nu eigenlijk bedoeld is en hoe zich dat verhoudt met de planning van het te volgen tracé.

De dorpsvereniging dringt er met klem op aan, dat de gemeente in nauw overleg met betrokkenen en geïnteresseerden dit tracé vast stelt.