“Samen meer Waard”

Zaterdagmiddag 22 december heeft verkenner Sjaak van der Tak het eindrapport van de coalitieonderhandelingen voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst in het gemeentehuis van Korendijk is het Hoofdlijnenakkoord 2019 – 2022 voor de nieuwe coalitie openbaar gemaakt.

Onder het motto “Samen meer Waard” willen de coalitiepartners CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en ChristenUnie dit akkoord gaan verwezenlijken.Zij willen dit nadrukkelijk doen samen met de andere partijen in de raad en niet in de laatste plaats met de inwoners van de dorpen in de Hoeksche Waard.

“Overheids- en inwonersparticipatie zijn noodzakelijk voor een vitale Hoeksche Waardse samenleving. Dat maken we mogelijk met Dorpsgericht werken. Elk dorp krijgt een contactwethouder. Speciale ambtenaren (ideeënmakelaars) zijn aanspreekpunt voor (initiatieven vanuit) de samenleving. Dorpsgericht Werken wordt samen met inwoners, ondernemers en het maatschappelijke middenveld uitgewerkt en in gang gezet.”

Een aantal accenten en wensen, die in de onlangs gehouden enquête van de Dorpsvereniging Piershil door inwoners en organisaties naar voren zijn gebracht, lijken hun weg gevonden te hebben in het akkoord. Zo is (de ontwikkeling van) het gemeentehuis Piershil expliciet opgenomen in de portefeuille van een van de wethouders (naar verwachting Paul Boogaard) onder het portefeuilleonderdeel kerngericht werken.

 

“Dichtbij en in verbinding met de omgeving”