Inspraak Dijkenoverleg Korendijk tijdens gemeenteraad Hoeksche Waard (12-3-2019)

Vanwege de aanhoudende verkeersproblematiek op de oude dijken in Piershil, Goudswaard en Zuid-Beijerland heeft Judith Prins opnieuw ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van Hoeksche Waard op 12 maart jl.

De zorgen van de bewoners van de dijkhuizen nemen steeds verder toe:

  1. Een voortdurende toename van zwaar en (te) snel rijdend verkeer
  2. Extra zwaar verkeer vanwege diverse uitbreidingsprojecten in het westelijk deel van de Hoeksche Waard (op dit moment staat de bouw van 100 nieuwe woningen in Nieuw-Beijerland op de rol)

De tekst van Judith tijdens de inspraak vindt u hier.

Ook zijn er diverse korte en middellange termijn oplossingen door het Dijkenoverleg aangedragen.

Het AD schonk eveneens uitgebreid aandacht aan de problematiek.