Ideeën- en informatieavond: veel belangstelling en nieuwe ideeën

Piershil Leeft!.

Dat bleek uit de flinke belangstelling voor de ideeën en informatieavond die op 7 maart 2019 door de Dorpsvereniging Piershil werd georganiseerd.

De ca. 85 belangstellenden werden bijgepraat over de vorderingen sinds de jaarvergadering van oktober 2018. Vervolgens werd het nieuwe logo dat voor de dorpsvereniging is ontwikkeld gepresenteerd. Hierin zijn naast de doelstelling van de dorpsvereniging ook verschillende elementen van het oude logo terug te vinden.

Na een uitgebreide rondgang door het gebouw konden alle aanwezigen hun wensen

Informatie-avond.

en ideeën inbrengen voor een nieuwe bestemming van het gemeentehuis in Piershil.

 

Daarna kon iedereen met gekleurde stickertjes aangeven wat hij of zij het belangrijkste vindt om daadwerkelijk re realiseren.

 

 

 

Er werd dan ook druk gediscussieerd, nieuwe voorstellen gedaan  en volop ‘gestickerd’.

Ook de pers was aanwezig om verslag te doen van deze avond, zoals u hier kunt lezen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

De dorpsvereniging is nu volop aan de slag om alle wensen verder uit te werken. We houden u op de hoogte!