Dijkenoverleg uit zorgen en doet suggesties over Tiengemeentepad

Nu het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad gereed is, wil het Dijkenoverleg, een werkgroep van de dorpsverenigingen van Piershil en Goudswaard en inwoners van Zuid-Beijerland, in een brief aan de gemeente Hoeksche Waard zijn zorgen t.a.v. het verdere traject onder de aandacht brengen. Het Dijkenoverleg doet verder suggesties over het ontwerp en de inrichting van het nog aan te leggen traject van deze fietsroute. Hierbij wordt onder meer verwezen naar het “Fietsplan Hoeksche Waard 2018 – 2026” dat in 2018 door de toen nog 5 gemeenten is opgesteld.

De werkgroep wijst er in een aantal randvoorwaarden voor het verdere ontwerp op, dat het fietspad vooral bedoeld moet zijn voor de inwoners (waaronder veel scholieren) en voor recreatief fietsverkeer. Het mag geen snelfietspad worden en moet bijdragen aan de oplossing van de vele onveilige situaties en fietsknelpunten die er nu nog bestaan in de westhoek van de Hoeksche Waard.