Actie Behoud de dorpskerk van Piershil

Al bijna vijf eeuwen staat de dorpskerk in het centrum van Piershil. Vele generaties lang vormt de dorpskerk letterlijk en figuurlijk het hart van de samenleving. Hoewel misschien minder zichtbaar dan vroeger heeft de dorpskerk een belangrijke functie in de samenleving: het ondersteunen en verbinden van mensen die met elkaar samenleven in dit dorp.
De kosten voor onderhoud en verwarming van de kerk (ook door de week moet er verwarmd worden voor het behoud van het monumentale orgel) stijgen de laatste jaren steeds sterker.

Kom in actie.

Om de dorpskerk ook voor komende generaties als beeldbepalend element van het dorp en als open plaats voor ontmoeting en activiteiten te behouden wordt de actie “Behoud de dorpskerk van Piershil” gehouden. D.m.v. een huis-aan-huis flyer wordt aandacht gevraagd voor deze actie en een oproep gedaan voor financiële ondersteuning.
Meer informatie over de actie vindt u hier
.