18 april Informatieavond transportroute windturbines

Op 18 april wordt een informatieavond gehouden over de te volgen transportroute voor de bouw van Windpark Spui. De windturbinefabrikant Enercon zal een toelichting geven over de gekozen route voor het transport van alle bouwmaterialen voor de bouw van de 5 windturbines.
Namens het bevoegd gezag de Provincie Zuid-Holland en de wegbeheerder het Waterschap Hollandse Delta zijn enkele mensen aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Woensdag 18 april 19.30 uur, Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, Zuid-Beijerland