Jeugdsoos valt in de smaak

De soos voor jongeren met een verstandelijke beperking, die al een aantal keren in het voor- en najaar in het gebouw Gunturwait in Piershil is gehouden voorziet duidelijk in een behoefte en valt zeer in de smaak bij deze jongeren.

Zie hier het hele artikel.

 

8 juni Repair Café Piershil

Iedere tweede zaterdag van de maand is het Repair Café in Heemzicht  van 10.00 tot 21.00 uur open om uw kapotte spullen te laten repareren.

Op deze manier verlengt u niet alleen de levensduur van uw spullen, maar levert u ook samen met de vrijwilligers van het Repair Café een bijdrage aan de duurzaamheid van onze planeet.

 

     Weggooien?  Mooi niet!!

11 januari Lampionnenoptocht en Nieuwjaarsborrel

De Oranjevereniging Piershil organiseert op 11 januari een Nieuwjaarsevenement. Begonnen wordt met  een lampionnenoptocht, die start om 18.45 uur op het pleintje bij de Herbergier..

Voorafgegaan door een draaiorgel lopen de deelnemers door een aantal straten van Piershil.

Aansluitend is er een kinderdisco en vanaf ongeveer 20.00 uur kan jong en oud elkaar nieuwjaar wensen onder het genot van oliebollen, warme chocolademelk,  glühwein, enz. We kunnen ons ook nog warmen aan vuurkorven.

 

Het gezellige evenement is gratis toegankelijk.

Zie ook: oranjeverenigingpiershil.nl

“Samen meer Waard”

Zaterdagmiddag 22 december heeft verkenner Sjaak van der Tak het eindrapport van de coalitieonderhandelingen voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst in het gemeentehuis van Korendijk is het Hoofdlijnenakkoord 2019 – 2022 voor de nieuwe coalitie openbaar gemaakt.

Onder het motto “Samen meer Waard” willen de coalitiepartners CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en ChristenUnie dit akkoord gaan verwezenlijken.Zij willen dit nadrukkelijk doen samen met de andere partijen in de raad en niet in de laatste plaats met de inwoners van de dorpen in de Hoeksche Waard.

“Overheids- en inwonersparticipatie zijn noodzakelijk voor een vitale Hoeksche Waardse samenleving. Dat maken we mogelijk met Dorpsgericht werken. Elk dorp krijgt een contactwethouder. Speciale ambtenaren (ideeënmakelaars) zijn aanspreekpunt voor (initiatieven vanuit) de samenleving. Dorpsgericht Werken wordt samen met inwoners, ondernemers en het maatschappelijke middenveld uitgewerkt en in gang gezet.”

Een aantal accenten en wensen, die in de onlangs gehouden enquête van de Dorpsvereniging Piershil door inwoners en organisaties naar voren zijn gebracht, lijken hun weg gevonden te hebben in het akkoord. Zo is (de ontwikkeling van) het gemeentehuis Piershil expliciet opgenomen in de portefeuille van een van de wethouders (naar verwachting Paul Boogaard) onder het portefeuilleonderdeel kerngericht werken.

 

“Dichtbij en in verbinding met de omgeving”

8 december Mini Kerstmarkt

Op zaterdag 8 december wordt van 12.00 tot 18.00 uur voor de Spar aan de Kade weer een MINI KERSTMARKT gehouden.

Een gezellige makt waar van alles te vinden is zoals leuke kramen, muziek, een foodtruck, lekkere proeverijen etc.

Ook de Kerstman is aanwezig.

 

23 en 24 november Sinterklaas in Piershil

Sinterklaas komt ook dit jaar weer in Piershil.

Op 23-11-2018 kunnen alle kinderen weer hun schoen zetten bij de Herbergier tussen 18.30 tot 20.00 uur

Op 24-11-2018 zal Sinterklaas aankomen bij het gemeentehuis van Piershil rond 13.15 uur en daar vandaan gaan we naar Heemzicht voor het grote feest voor de kinderen

Voor het grote feest kun je inschrijven bij de Spar in Piershil. We zien jullie allemaal graag en we maken er een mooi feest van.

VOOR MEER INFO KIJK OP FACEBOOK ( SINTERKLAASINTOCHT PIERSHIL )

Samen werken aan één omgevingsvisie Hoeksche Waard, denk mee!

Een vitale Hoeksche Waard waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Waar iedereen mee doet en tot zijn recht komt. Dat is wat de Hoeksche Waardse gemeenten voor ogen hebben met de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Waar bent u trots op als inwoner van de Hoeksche Waard of wat kan beter?

Als eerste stap zijn we nu bouwstenen aan het verzamelen voor de omgevingsvisie. We zoeken antwoord op de volgende vragen:
  • Waar ben je trots op als inwoner?
  • Wat kan er nog beter in de Hoeksche Waard?

Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw buurt er in de toekomst uit?

Op de website waardmakers.nl kan je via de volgende link je eigen buurt samenstellen met onderdelen die jij belangrijk vindt. Op de plattegrond van jouw buurt geef je aan wat jij belangrijk vindt voor jouw woonomgeving. Wat je niet in je buurt wilt hebben, kun je in de prullenbak gooien.

Vergroting van de veiligheid op Piershilse dijken.

Werkzaamheden Molendijk/Steegjesdijk in Piershil

Waterschap Hollandse Delta start op 14 november 2018 met het aanbrengen van verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil.

Deze werkzaamheden hangen nauw samen met de gevoelde onveilige situatie sinds de afsluiting van de Spuiweg.

Het “Dijkenoverleg Korendijk” heeft zich samen met de gemeente Korendijk de laatste maanden intensief ingezet om de onveilige situatie bij de provincie en het waterschap aan te kaarten.

Waterschap Hollandse Delta heeft eerder dit jaar besloten de Spuiweg af te sluiten, omdat door het bijzondere bouwverkeer vanwege de bouw van windmolens de verkeersveiligheid van met name fietsers niet meer geborgd kan worden.

Het waterschap is met de gemeente in gesprek gebleven en heeft de reacties vanuit de omgeving gezien en gehoord. Alhoewel de omleidingsroute via de Molendijk en Steegjesdijk verkeerstechnisch is ingericht en berekend op het extra verkeer, wordt de situatie als onveilig ervaren.

Uitvoering maatregelen

Het waterschap heeft nu besloten om een aantal van de werkzaamheden aan de Molendijk en Steegjesdijk, die op de planning stonden voor na 2022, naar voren te halen. (meer…)

Verslag Openbare Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil

 

Verslag Openbare Jaarvergadering dd. 17 oktober 2018

Aanwezig: ca 60 personen.

Welkom en inleiding door Peter de Lange:

We zijn erg blij met de grote opkomst, bedoeling van vanavond: elkaar leren  kennen, van elkaar weten wat we doen, wat we fijn en prettig vinden in Piershil, hoe we dat denken te bewaren ook na de herindeling, wat we hopen voor Piershil, hoe we dat denken te doen en welke rol de dorpsvereniging / dorpsraad hierin nu en in de toekomst moet vervullen.

Er volgen 9 korte presentaties door vertegenwoordigers van organisaties en/of instellingen. Tussendoor wordt de uitslag van de enquête besproken en is er een pauze. (meer…)