30 november Cadeautjesmarkt in Heemzicht

In woonzorgcentrum Heemzicht wordt zaterdag 30 november van 10.00 – 15.30 uur een cadeautjesmarkt georganiseerd.

Er zijn kraampjes met sieraden, woonaccessoires, cadeautjes, zelfgemaakte artikelen. Ook zijn er oliebollen en lekkere hapjes te koop.
In de middag kunnen kinderen kerststukjes maken en komt Sint op bezoek.

Iedereen uit de omgeving is welkom!

11 oktober HWL-lezing over het Haringvliet op een kier.

Haringvlietsluizen open?

Op het ogenblik worden experimenten uitgevoerd met het min of meer openstellen van de Haringvlietsluizen. De bedoeling is om op termijn de sluizen zo ver of zo vaak open te zetten dat het Haringvliet weer een volwaardige overgang van zee naar rivier wordt. Een gebied waar zeehonden, wolken steltlopers en vissen als zalm, steur, bot, haring en spiering weer een plek kunnen vinden.In hoeverre dit herstel werkelijkheid kan gaan worden zal uit de doeken gedaan worden door Rijkswaterstaat. Men houdt een lezing over wat men met de Kier nu aan het doen is, wat je in de toekomst kunt verwachten en waar dat afhankelijk van is.

De lezing wordt gehouden op

Datum: maandag 11 november. Tijd 20.00 uur.

Plaats: Klein Profijt Zalmpad 11 te Oud-Beijerland.

Toegang leden HWL € 2,-, niet-leden € 3,-.

Laat de kans niet voorbijgaan,want nu kun je alles vragen!

Wees slim, trim …..!

Sport en spel voor ieders wil in het mooie dorp Piershil.

Precies iets voor de recreatiesporter, voor jou dus. Je conditie op peil houden met eenvoudige bewegingsvormen met en zonder bal. Voetbal- en basketbaltrainingsvormen, gevarieerd hardlopen. Diverse balspelen, wat grondoefeningen voor benen, billen, buik. Kortom, allerlei manieren van bewegen in een bonte afwisseling. Het tempo en de frequentie van de oefeningen bepaal je zelf. De een doet twintig sprongen, de ander vindt tien genoeg. Het kan allemaal. Er staat niemand prestaties te noteren. Op de basket doelen en steeds maar missen….Geeft niets, als je maar beweegt.

Dames en heren doen gezellig samen mee.

Dit alles vangen we onder het hoedje conditietraining. De training vindt gewoonlijk plaats van september tot eind april.

Tijd: donderdagavonden van 20.00 tot 21.00 uur.

Plaats: Gymzaal “De Wurf” te Piershil, Voorstraat 33.

Kosten: de zaalhuur gedeeld door het aantal deelnemers, dus hoe meer zielen, hoe lager de kosten.

Vrijblijvend eens mee doen kan altijd. Zegt het voort.

Inlichtingen: m.verweijen@upcmail.nl

2 november Start knotseizoen Oosthoek

De jaarlijkse landelijke natuurwerkdag – op 2 november – is voor Hoekschewaards Landschap (HWL) het startsein voor het nieuwe knotseizoen. Startlocatie is de Oosthoek in Piershil, starttijd 9.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelden lees hier verder.

Jaarvergadering van Dorpsvereniging Piershil eerste pop-up activiteit.

Met de jaarlijkse openbare vergadering van de Dorpsvereniging Piershil op 17 oktober werd de eerste pop-up activiteit in het voormalige gemeentehuis in Piershil een feit. De ca. 45 aanwezigen, waaronder een flinke groep nieuwe inwoners, werden door voorzitter Peter de Lange bijgepraat over de activiteiten die de dorpsvereniging het afgelopen jaar heeft ontplooid en over de plannen voor de toekomst.

Uitvoerig werd natuurlijk stilgestaan bij de voortgang van het dorpsinitiatief “Piershil Leeft !” waaronder de plannen rond het voormalige gemeentehuis. Zolang de gemeente Hoeksche Waard nog geen besluit heeft genomen over de toekomst van het gemeentehuis kan er aan de plannen, die zijn neergelegd in een houtskoolschets, geen structurele invulling worden gegeven.

Om toch alvast een voorproefje te geven en uit te proberen wat op de meeste belangstelling kan rekenen, zal de dorpsvereniging samen met de inwoners regelmatig pop-up activiteiten gaan organiseren. Zo wordt ook voorkomen dat het gebouw alsmaar leeg blijft staan.

In een levendige discussie werden hiervoor met de aanwezigen ideeën verzameld, die verder zullen worden uitgewerkt in een pop-up-agenda. De ideeën variëren van een film- of spelletjesmarathon, cabaret- en muziekoptredens, LAN-parties voor jongeren en klaverjastoernooien tot lezingen over aansprekende onderwerpen (zoals bijvoorbeeld over de barbier van Piershil). Vanzelfsprekend zijn deze activiteiten niet uitsluitend bedoeld voor Piershillenaren, maar voor de hele streek.

 

Judith Prins praatte de aanwezigen bij over het Dijkenoverleg. De verkeersdrukte en -onveiligheid zijn nog steeds onderwerp van overleg met de gemeente en het waterschap. Ook de ontwikkelingen m.b.t. het Tiengemetenpad kwamen natuurlijk aan de orde. Tijdens de pauze was er uitvoerig gelegenheid om te discussiëren over mogelijke alternatieve trajecten voor dit fietspad.

 

 

Andere onderwerpen die besproken werden waren o.a. het idee om de dorpsentree van Piershil op te luisteren met een Bosman-molen. Deze molens worden in Piershil gemaakt en hebben hun weg gevonden over de hele wereld. Ook de mogelijke ontwikkeling van een zonneweide en de kinderboerderij kregen de nodige aandacht.

Na afloop werd er onder het genot van een drankje nog geanimeerd doorgepraat en onderling kennis gemaakt.

 

Als u nog meer ideeën hebt of wil meewerken aan de uitvoering van een pop-up activiteit, stuur dan even een mailtje naar info@swaneblake.nl

Mediabelangstelling

Ook in de media kreeg dit eerste pop-up-event en de toekomstplannen veel belangstelling getuige het interview met Judith Prins in het AD

Dorpsvereniging Piershil uit zorgen over Tiengemetenpad

De Dorpsvereniging Piershil heeft in een brief aan Burgemeester en Wethouders zorgen en bezwaren geuit over het inspraak- en besluitvormingsproces van de gemeente Hoeksche Waard m.b.t. de aanleg van het Tiengemetenpad. De dorpsvereniging vraagt zich onder andere af voor wie het fietspad nu eigenlijk bedoeld is en hoe zich dat verhoudt met de planning van het te volgen tracé.

De dorpsvereniging dringt er met klem op aan, dat de gemeente in nauw overleg met betrokkenen en geïnteresseerden dit tracé vast stelt.

Piershilse Krant 16 (oktober 2019)

Piershilse Krant     No. 16 / oktober 2019

INHOUD

  • Uitnodiging jaarlijkse openbare vergadering Dorpsvereniging Piershil
  • Dorpsinitiatief “Piershil Leeft !”
  • Kerktoren prachtig scheef
  • Dijkenoverleg
  • Kinderboerderij Piershil
  • ‘Dorpswethouder’ Joanne Blaak bezoekt Piershil
  • Agenda

17 oktober Openbare vergadering Dorpsvereniging Piershil

De jaarlijkse openbare vergadering van de Dorpsvereniging Piershil wordt gehouden op

donderdag 17 oktober

aanvang 20:00 uur

in het voormalige gemeentehuis in Piershil

Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur.

Tijdens deze vergadering praten we u bij over de activiteiten van het afgelopen jaar en over onze plannen voor de toekomst.

Eén van de belangrijkste onderwerpen is de voortgang van het dorpsinitiatief “Piershil Leeft !” en in het bijzonder de ontwikkelingen rond het gemeentehuis en het Tiengemetenpad.

Omdat “Piershil Leeft !” voor en door alle inwoners en organisaties van Piershil bedoeld is willen we tijdens deze vergadering dan ook samen met u verdere concrete plannen maken voor activiteiten in het gemeentehuis. We nodigen u allen (en met name ook de jongeren) van harte uit om op deze vergadering aanwezig te zijn en met ons mee te denken en vooral ook mee te DOEN.

Vanzelfsprekend is er ook volop gelegenheid voor een praatje met dorpsgenoten en in het bijzonder kennismaking met de nieuwe inwoners van Piershil.

iedereen is van harte welkom !!

2 februari Zangdienst Hervormde Kerk

Op 1 december wordt weer een zangavond gehouden in de Hervormde Kerk in Piershil.

Deze zangavond wordt 1 keer per 2 maanden, op de eerste zondag van de maand  gehouden in de dorpskerk.

 

Aanvang: 20:00 uur

Inloop met koffie vanaf 19:30 uur

 

U bent van harte welkom !

De volgende zangavond is 5 april as.