24 januari: Bijeenkomst over bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest

De gemeente Hoeksche Waard nodigt u van harte uit om op woensdag 24 januari met de gemeente en het waterschap, in gesprek te gaan over de bereikbaarheid in de Hoeksche Waard zuidwest. Het verkeer gaat veelal over smalle dijken en polderwegen die hier niet op berekend zijn. Wij willen graag uw ideeën horen over hoe dit met verkeersmaatregelen op bestaande wegen te verbeteren. Ook praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen. Zie ook de site van de gemeente Hoeksche Waard

Eén van de punten die wellicht voor veel dorpsgenoten in Piershil een onderwerp voor vragen, opmerkingen en voorstellen is, vormt de nieuw aangelegde kruising van Sluisjesdijk en Buitenom. Als dorpsvereniging Piershil hebben we daarover inmiddels een brief met vragen en opmerkingen gestuurd aan de gemeente. Deze brief kunt u hier lezen.
(meer…)

6 januari Nieuwjaarsbijeenkomst en Lampionnenoptocht

Op initiatief van de Dorpsvereniging, de Oranjevereniging en de IJsclub van Piershil wordt voor alle Piershillenaren  een

gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst

georganiseerd op

6 januari vanaf 18.00 uur in de voetbalkantine.

Om 18.30 uur start vanuit deze locatie

een lampionnenoptocht voor jong en oud.

Verder is er onder andere een kinderbioscoop en een rad van fortuin.

Rond 20.30 uur worden de prijzen uitgereikt voor

de mooiste kersthuizen van Piershil

Dowload hier de flyer voor het hele programma.

Alle dorpsgenoten zijn van harte welkom !!

2e Kerstdag Kerstontmoeting in Piershil

Ook dit jaar willen we als dorpsvereniging met kerst iets organiseren voor en met de Piershillenaren.

We nodigen iedereen uit om op

 Tweede kerstdag

even bij elkaar te zijn

op het feest van saamhorigheid….

… en samen met elkaar

een drankje en hapje te nuttigen.

tussen 14.00 en 17.00 uur in de Wurf

Iedereen is van harte welkom en neem ook gerust je visite mee!

Het mooiste Kersthuis 2023

Doe meer aan de vierde editie van het

Verlichte Tuinen Festival

en wellicht wordt uw huis uitgeroepen tot

Het mooiste Kersthuis van dit jaar

We roepen iedereen in Piershil op om ons dorp er tijdens deze donkere dagen vrolijk uit te laten zien.

Door uw huis en/of tuin feestelijk te verlichten scheppen we met elkaar een fijne sfeer in het dorp.

Voor de 3 mooiste kersthuizen
hebben we net als vorig jaar mooie prijzen.

Download hier de flyer

 

9 november Mini Hummels

Op 9 november opent

Mini Hummels

voor het eerst de deur voor gezellige koffieochtenden voor ouders, grootouders en kinderen van 0 – 4 jaar.

van 9.15 – 10.45 uur

in Peuterspeelzaal ‘t Hummeltje

Koningin Wilhelminastraat 5  in Piershil

 

Voor overige data zie de flyer hiernaast

 

26 oktober Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil

Alle inwoners van Piershil en andere belangstellenden zijn hartelijk welkom op de

Jaarlijkse Openbare Vergadering

van de Dorpsvereniging Piershil

op 26 oktober, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

in de Wurf

Vanwege het 500 jarig bestaan van Piershil in 2025 duiken we deze avond alvast in de historie van ons dorp.
Henk van den Heuvel houdt een inleiding over de geschiedenis van ons dorp onder de titel

“De Oudste Reisgids van Piershil”

Na een korte pauze kijken we daarna terug op de activiteiten van de dorpsvereniging in het afgelopen jaar en bespreken we welke activiteiten we samen met u kunnen ontwikkelen in het nieuwe jaar.

We roepen iedereen op om voorstellen en initiatieven in te brengen en zo gezamenlijk te komen tot een jaarplan met

een keur aan activiteiten en evenementen vóór een dóór alle dorpsgenoten

 

9 september Open Monumentendag in Piershil

Tijdens de Open Monumentendagen zijn op zaterdag twee historische monumenten in Piershil open voor bezoek.

 

De dorpskerk is op zaterdag 9 september geopend tussen 10.0 en 17.00 uur.

De dorpskerk van Piershil is gebouwd in het jaar 1525 en vormt het hart van het dorp. Als gevolg van de waterschade die werd veroorzaakt bij de inundatie tijdens de Tweede Wereldoorlog is de kerk in 1968 geheel herbouwd met de oorspronkelijke materialen.

U bent dan hartelijk welkom om een bezoek aan deze historische kerk te brengen, waarbij u informatie krijgt over de geschiedenis en het monumentale interieur van de dorpskerk met daarin onder andere:

  • het kerkorgel met 735 pijpen
  • de gebeeldhouwde preekstoel uit 1634
  • de indrukwekkende rouwborden
  • de herenbanken

Kijk hier voor meer informatie.

De korenmolen Simonia is op zaterdag 9 september geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

 

Deze korenmolen  is gebouwd in 1845. In de fraaie gevelsteen aan de oostzijde (wegkant) van de molenromp zijn in reliëf onder andere een leeuw en een kroon uitgehakt. Het bijbehorende jaartal 1714 heeft betrekking op het jaar van indijken van de achtergelegen westelijke polder. Voor deze molen stond er nog een voorganger, een achtkantige molen met een rieten kap. Deze werd in 1845 vervangen door de huidige ronde stenen molen.

Op de Open Monumentendag staan de (leerling-)molenaars en andere vrijwilligers van de Stichting Molens Hoeksche Waard klaar om geïnteresseerde bezoekers te ontvangen, de molen te laten zien en erover te vertellen.

Kijk hier voor meer informatie.

12 september Workshop Digitaal fotoalbum maken

Wil je in één avond de fijne kneepjes leren kennen van het maken van een digitaal fotoalbum? Schrijf je dan in voor de

Workshop Digitaal fotoalbum maken

op 12 september 19.30

(inloop vanaf 19.00 uur)

in de Wurf

Deelname is gratis.

Download hier de flyer voor meer informatie.

Aanmelden:

Geef je snel op door een e-mail te sturen naar Judith Prins: judith@prinsjes.com

11 t/m 15 september Open Week in de Huiskamer van de Wijk

De tweede week van september organiseert de Huiskamer van de Wijk in Piershil een Open Week waarin mensen kunnen kennismaken met verschillende nieuwe  activiteiten van de Huiskamer.

Naast deze extra activiteiten zijn er ook gewoon de terugkerende activiteiten zoals het koffiedrinken en breien op dinsdagochtend en de koffieochtend op woensdag.

Kijk hier voor het hele programma van de Open Week.