Nieuwsflitsen Piershil: Troeptrimmers, Burgerinitiatief en Tiengemetenpad

Troeptrimmers in Piershil: Bas en Ingie Hensen rapen blikjes en tissues langs de dijk en bestrijden zo het zwerfvuil in ons dorp.Lees hier het artikel

De Dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland start een Burgerinitiatief om onder met motto “Een hoop herrie om een beetje geluid” een een aanvraag bij de gemeente Hoeksche Waard indienen om een wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren naar de consequenties van het windmolenpark aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil.

U kunt dit burgerinitiatief ondersteunen via deze link.

Op 26 februari is een begin gemaakt met de aanleg van het Tiengemetenpad een fietspad dat langs Piershil loopt tussen Tiengemeten en Voorne-Putten.

15 maart NLDoet in Piershil

Op 15 maart vinden in het kader van NLDoet weer de nodige vrijwilligersactiviteiten in Piershil plaats.

Zo heeft de entree van Heemzicht een verfje nodig. Van 10.00  tot 13.00 uur kunnen vrijwilligers hiermee aan de slag. Voor een kopje koffie met iets lekkers erbij en voor een lunch wordt gezorgd. U kunt zich aanmelden door een mailtje naar intvoorste@heemzicht.nl of via de website van NLDoet.

Ook in de Herbergier worden vrijwilligers gezocht om tussen 9.30 en 11.30 uur  een drietal plantenbakken als moestuin in te richten.

De kinderboerderij kan tussen 9.00 en 16.30 uur ook nog wat helpende handen gebruiken op deze nationale actiedag om alles weer netjes te maken voor het nieuwe seizoen.

Jeugdsoos valt in de smaak

De soos voor jongeren met een verstandelijke beperking, die al een aantal keren in het voor- en najaar in het gebouw Gunturwait in Piershil is gehouden voorziet duidelijk in een behoefte en valt zeer in de smaak bij deze jongeren.

Zie hier het hele artikel.

 

14 september Repair Café Piershil

Iedere tweede zaterdag van de maand is het Repair Café in Heemzicht  van 10.00 tot 21.00 uur open om uw kapotte spullen te laten repareren.

Op deze manier verlengt u niet alleen de levensduur van uw spullen, maar levert u ook samen met de vrijwilligers van het Repair Café een bijdrage aan de duurzaamheid van onze planeet.

 

     Weggooien?  Mooi niet!!

11 januari Lampionnenoptocht en Nieuwjaarsborrel

De Oranjevereniging Piershil organiseert op 11 januari een Nieuwjaarsevenement. Begonnen wordt met  een lampionnenoptocht, die start om 18.45 uur op het pleintje bij de Herbergier..

Voorafgegaan door een draaiorgel lopen de deelnemers door een aantal straten van Piershil.

Aansluitend is er een kinderdisco en vanaf ongeveer 20.00 uur kan jong en oud elkaar nieuwjaar wensen onder het genot van oliebollen, warme chocolademelk,  glühwein, enz. We kunnen ons ook nog warmen aan vuurkorven.

 

Het gezellige evenement is gratis toegankelijk.

Zie ook: oranjeverenigingpiershil.nl

“Samen meer Waard”

Zaterdagmiddag 22 december heeft verkenner Sjaak van der Tak het eindrapport van de coalitieonderhandelingen voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst in het gemeentehuis van Korendijk is het Hoofdlijnenakkoord 2019 – 2022 voor de nieuwe coalitie openbaar gemaakt.

Onder het motto “Samen meer Waard” willen de coalitiepartners CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en ChristenUnie dit akkoord gaan verwezenlijken.Zij willen dit nadrukkelijk doen samen met de andere partijen in de raad en niet in de laatste plaats met de inwoners van de dorpen in de Hoeksche Waard.

“Overheids- en inwonersparticipatie zijn noodzakelijk voor een vitale Hoeksche Waardse samenleving. Dat maken we mogelijk met Dorpsgericht werken. Elk dorp krijgt een contactwethouder. Speciale ambtenaren (ideeënmakelaars) zijn aanspreekpunt voor (initiatieven vanuit) de samenleving. Dorpsgericht Werken wordt samen met inwoners, ondernemers en het maatschappelijke middenveld uitgewerkt en in gang gezet.”

Een aantal accenten en wensen, die in de onlangs gehouden enquête van de Dorpsvereniging Piershil door inwoners en organisaties naar voren zijn gebracht, lijken hun weg gevonden te hebben in het akkoord. Zo is (de ontwikkeling van) het gemeentehuis Piershil expliciet opgenomen in de portefeuille van een van de wethouders (naar verwachting Paul Boogaard) onder het portefeuilleonderdeel kerngericht werken.

 

“Dichtbij en in verbinding met de omgeving”

8 december Mini Kerstmarkt

Op zaterdag 8 december wordt van 12.00 tot 18.00 uur voor de Spar aan de Kade weer een MINI KERSTMARKT gehouden.

Een gezellige makt waar van alles te vinden is zoals leuke kramen, muziek, een foodtruck, lekkere proeverijen etc.

Ook de Kerstman is aanwezig.