Houtskoolschets voor de dorpskern en het gemeentehuis van Piershil

 

Op basis van de in het najaar 2018 gehouden enquête, de bespreking hiervan tijdens de jaarvergadering en de in maart 2019 gehouden ideeën- en informatie-avond, heeft de dorpsvereniging een zg. “Houtskoolschets voor de dorpskern van Piershil” opgesteld met daarin een eerste uitwerking van de ideeën en de opzet van een gefaseerde aanpak voor de realisatie van deze ideeën. De dorpsvereniging wil zo snel mogelijk tot een concrete invulling komen zodat het voormalige gemeentehuis niet te lang leeg blijft staan en we samen met  de gemeente, met Heemzicht en met de inwoners van Piershil stap voor stap de dromen en plannen kunnen gaan verwezenlijken.

De houtskoolschets is inmiddels voorgelegd aan wethouder Paul Boogaard en ideeënmakelaar Laura Hazewindus van gemeente Hoeksche Waard.