Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in voormalig gemeentehuis in Piershil

Op de vlucht voor oorlogsgeweld hebben enkele miljoenen mensen huis en haard in Oekraïne verlaten. Overal in Europa worden deze vluchtelingen nu opgevangen. Ook in het voormalig gemeentehuis in Piershil zal op korte termijn onder leiding van vier locatiemanagers gefaseerd opvang voor circa 120 personen – veelal jongere vrouwen met kinderen en eventuele huisdieren – worden geboden. Sinds maandagavond 14 maart 2022 wordt het gebouw mede met de inzet van vele vrijwilligers hiervoor in gereedheid gebracht. Het gemeentehuis is inmiddels geheel ontruimd en grondig schoongemaakt. Het later nog goed bruikbare meubilair is opgeslagen in de voormalige gemeentelijke werkplaats in Oud-Beijerland. Ons biljart en onze piano zijn net als een aantal planten, koelkasten en internetaansluiting achtergebleven om ter plaatse gebruikt te blijven worden.

Gemeente Hoeksche Waard en Veiligheidsregio nemen het voortouw.

De gemeente Hoeksche Waard heeft in nauwe samenspraak met de Veiligheidsregio het noodzakelijke en professionele voortouw in deze grote en spoedeisende operatie. Dat betekent dat de gemeente inmiddels 120 bedden heeft gekocht en overgebracht, zorgdraagt voor medische zorg en waar nodig en mogelijk vooronderwijs in het gemeentehuis zelf. De beschikbaarheid van benodigd sanitair is nog even een uitdaging, nu daar op dit moment in heel Nederland heel veel vraag naar is.

Veel steun toegezegd van dorpsverenigingen en kerken.

Vele organisaties hebben steun aan deze opvang toegezegd. Naast vanuit ons als dorpsvereniging is die steun er ook vanuit de dorpsverenigingen van Nieuw-Beijerland en Goudswaard. Ook doen veel kerken mee, zoals de Hervormde gemeenten van Goudswaard, Piershil en Nieuw-Beijerland, de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland, de Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland en de Oud Gereformeerde Gemeente in Nieuw-Beijerland.

Naast de professionele organisatie is voorzienbaar dat ook het draagvlak, ondersteuning en inzet van vele vrijwilligers onmisbaar zal zijn. Uiteraard is het van belang dat het kennen en kunnen van vrijwilligers straks zo optimaal mogelijk zal dienen te worden afgestemd op de daadwerkelijke behoeften van de vluchtelingen. Daarom is afgesproken dat vrijwilligers zich in afwachting van verdere ontwikkelingen kunnen melden bij hun eigen organisaties. Deze kunnen dan die informatie gestructureerd doorleiden aan de gemeente. Mogelijk dat daar ook rechtstreeks mogelijkheden voor komen, maar dat is op dit moment nog niet bekend. De gemeente HW heeft aangekondigd nog met nadere perspublicaties en met brieven voor omwonenden te komen.

Wees gastvrij.

Als dorpsvereniging roepen wij u op deze nieuwe tijdelijke inwoners van ons dorp gastvrij te ontvangen en een veilig thuis te bieden. Ook als dorpsverenigingen zullen wij te zijner tijd met speciale activiteiten dat proberen te ondersteunen.

Dorpsvereniging Piershil tijdelijk onderkomen in “De Wurf”.

De komst van vluchtelingen in ons voormalig gemeentehuis heeft per direct tot gevolg dat wij als dorpsvereniging geen gebruik van dat gebouw meer kunnen maken. Een tijdelijk alternatief is in goed overleg met de gemeente Hoeksche Waard en met vastgoedbeheerder Bres gevonden in de naastgelegen “De Wurf”. In plaats van het gemeentehuis zullen wij nu in een min of meer vergelijkbare constructie “De Wurf” gaan beheren. Dat is prettig voor de meeste van onze vaste gebruikers, voor inloopochtenden en inloopmiddagen, maar uiteraard ook voor workshops, voor een paasbrunch, voor verenigingsmarkt, voor kunst- en cultuurmarkt en voor andere activiteiten.

Als u wat wilt organiseren, aarzelt u dan niet daarover contact met ons op te nemen. Wij willen graag dat “De Wurf” een echt dorpshuis is. En het kan nu ook allemaal eindelijk weer! Wij danken onze gebruikers voor het begrip en de ruimhartige medewerking om de overgang mogelijk te maken en hier en daar ook in te schikken.

“De Wurf” wordt nu hoofdzakelijk door de scholen gebruikt voor gymnastiek en door de tafeltennisvereniging. Die afspraken en dat gebruik zullen uiteraard worden gerespecteerd. De rest is dan beschikbaar voor andere activiteiten.

Te zijner tijd hopen wij uiteraard weer naar het oude gemeentehuis terug te kunnen keren. Het inhoudelijk vervolgoverleg ligt nu even stil. Het is verkiezingstijd, er zal een nieuwe raad en een nieuw college komen en de tijdelijke burgemeester is zich nog aan het inwerken. De winkel blijft tijdens de verbouwing geopend. Op naar het nieuwe normaal.

Met uw vragen, ideeën of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. Met elkaar zorgen dat het leven in ons prachtige dorp meer dan de moeite waard is!

Peter A. de Lange (voorzitter Dorpsvereniging Piershil)