Gebiedsfonds Windpark Spui open voor aanvragen

De Stichting Gebiedsfonds Windpark Spui ontvangt per jaar € 21.000 van de exploitant van het windpark om projecten of activiteiten die bijdragen aan verbetering van de fysieke leefomgeving rond het windpark te ondersteunen.

VRAAG EEN BIJDRAGE VOOR UW PROJECT OF ACTIVITEIT

Aanvragen kunnen worden gedaan door verenigingen, stichtingen en organisaties uit de omliggende kernen, te weten Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard, Simonshaven en Hekelingen.

Het fondsreglement, aanvraagformulier en verdere informatie kunt u vinden op www.windparkspui.nl/gebiedsfonds.

Het aanvraagformulier, dat in Microsoft Word kan worden ingevuld, dient te worden ondertekend, gescand en samen met de vereiste bijlagen te worden gemaild naar gebiedsfonds@windparkspui.nl.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juli van dit jaar. Deze zullen worden beoordeeld door het onafhankelijke bestuur van de Stichting, op basis waarvan een selectie zal worden gemaakt van gehonoreerde aanvragen.