26 oktober Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil

Alle inwoners van Piershil en andere belangstellenden zijn hartelijk welkom op de

Jaarlijkse Openbare Vergadering

van de Dorpsvereniging Piershil

op 26 oktober, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

in de Wurf

Vanwege het 500 jarig bestaan van Piershil in 2025 duiken we deze avond alvast in de historie van ons dorp.
Henk van den Heuvel houdt een inleiding over de geschiedenis van ons dorp onder de titel

“De Oudste Reisgids van Piershil”

Na een korte pauze kijken we daarna terug op de activiteiten van de dorpsvereniging in het afgelopen jaar en bespreken we welke activiteiten we samen met u kunnen ontwikkelen in het nieuwe jaar.

We roepen iedereen op om voorstellen en initiatieven in te brengen en zo gezamenlijk te komen tot een jaarplan met

een keur aan activiteiten en evenementen vóór een dóór alle dorpsgenoten