24 januari: Bijeenkomst over bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest

De gemeente Hoeksche Waard nodigt u van harte uit om op woensdag 24 januari met de gemeente en het waterschap, in gesprek te gaan over de bereikbaarheid in de Hoeksche Waard zuidwest. Het verkeer gaat veelal over smalle dijken en polderwegen die hier niet op berekend zijn. Wij willen graag uw ideeën horen over hoe dit met verkeersmaatregelen op bestaande wegen te verbeteren. Ook praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen. Zie ook de site van de gemeente Hoeksche Waard

Eén van de punten die wellicht voor veel dorpsgenoten in Piershil een onderwerp voor vragen, opmerkingen en voorstellen is, vormt de nieuw aangelegde kruising van Sluisjesdijk en Buitenom. Als dorpsvereniging Piershil hebben we daarover inmiddels een brief met vragen en opmerkingen gestuurd aan de gemeente. Deze brief kunt u hier lezen.

Opdracht van de gemeenteraad

Eind 2022 gaf de gemeenteraad het college de opdracht om breder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een betere bereikbaarheid in de Hoeksche Waard zuidwest. De gemeenteraad noemde diverse opties voor andere wegtracés en de optie om het verplaatsen van overlast gevende bedrijven te verkennen. In 2023 keken wij naar wat er nodig is om het project een nieuwe start te geven en hoe wij het beste de inwoners uit het gebied en andere belanghebbenden het beste kunnen betrekken bij het project. De bijeenkomst op 24 januari is de eerste stap om gezamenlijk te kijken wat de mogelijkheden zijn om het gebied bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.

Wat zijn uw ideeën over verkeersmaatregelen op bestaande wegen?’

Dit is een van de vragen waarover we graag met u in gesprek gaan tijdens de bijeenkomst. Na een korte plenaire sessie waarbij we het project en de nieuwe aanpak schetsen, gaan we uiteen en met u in gesprek aan de hand van 3 thema’s:

  1. Wat zijn mogelijke verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid bij Zwartsluisje en Sluisjesdijk te verbeteren?
  2. Hoe willen we omgaan met vrachtwagens in het gebied?
  3. Wat zijn uw ideeën om verkeersmaatregelen te treffen op bestaande wegen om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren?

Deze thema’s vindt u terug op de ‘in gesprek-markt’ waarbij u op uw eigen tempo langs de thema’s kunt gaan en met onze collega’s en andere aanwezigen in gesprek kunt gaan. Uiteraard kunt u hier uw input aan ons kunt meegeven. U kunt bij elk thema langsgaan of slechts naar 1 of 2 van de 3 thema’s.

Programma

19.00 uur U bent van harte welkom

19.30 uur Opening door wethouder Harry van Waveren en heemraad Hennie Wiersma-den Dulk

20.00 uur Start van de ‘in gesprek-markt’

21.30 uur Einde van de avond

Locatie

Dorpshuis de Swaensvoet, Marktveld 9 in Nieuw-Beijerland

Let op! Eerder is gecommuniceerd dat de bijeenkomst op donderdag 25 maart in de Eendrachtshoeve zou zijn. De nieuwe juiste datum is woensdag 24 maart in Dorpshuis de Swaensvoet(Marktveld 9) in Nieuw-Beijerland.

Komt u ook?

Laat dit uiterlijk vrijdag 19 januari weten via wshd.nl/hwzw. Bent u verhinderd? Dan kunt u uw ideeën tot donderdag 1 februari doorgeven via hwzw@gemeentehw.nl.

Meer informatie vindt u op gemeentehw.nl/hwzw.