Werkplan ‘Piershil Leeft!’

Werkplan Dorpsvereniging Piershil (werk in uitvoering).

Momenteel zijn we bezig het werkplan voor de dorpsvereniging opnieuw te ontwikkelen. Aanleiding hiervoor is oa. de gemeentelijke herindeling per 1-1-2019. Hierdoor verdwijnt de gemeente Korendijk en maakt Piershil deel uit van de gemeente Hoeksche Waard. De rol en positie van de dorpsvereniging zal hiermee veranderen.

Bij het opnieuw formuleren van rol en positie van de Dorpsvereniging Piershil willen we nadrukkelijk de inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven van Piershil betrekken. De op 17 oktober 2018 gehouden openbare jaarvergadering stond dan ook geheel in het teken staan van wat de inwoners en andere betrokkenen van Piershil voor ogen staat bij de toekomst van hun dorp.

Enquête.

Als voorbereiding op de openbare jaarvergadering zijn alle inwoners van Piershil uitgenodigd om een enquête in te vullen om een beeld kunnen krijgen van wat er leeft in Piershil en welke ideeën er bestaan over de toekomst van het dorp.

Achtergrondinformatie.

Als voorwerk voor de enquête hebben we wat informatie verzameld, die kan helpen bij het vormen van het toekomstbeeld:

  1. een kaartje van het grondgebied van Piershil
  2. enkele demografische gegevens van Piershil (leeftijdsopbouw ed.)
  3. overzicht thema’s, acties, etc (download Excel-bestand)
  4. resultaten van de in 1997 gehouden enquête bij de start van de dorpsvereniging

De resultaten van de enquête zijn hier te downloaden.

Ideeën en informatieavond.

Tijdens de Jaarvergadering zijn de resultaten van de enquête uitvoerig besproken en zijn veel nieuwe ideeën geboren. Zo is het plan ontstaan om het voormalige gemeentehuis in de dorpskern van Piershil een nieuwe maatschappelijke  bestemming te geven.

Dit idee is door de dorpsvereniging samen met Woonzorgcentrum Heemzicht verder uitgewerkt en er is overleg geweest met het nieuwe gemeentebestuur van Hoeksche Waard. Hieruit bleek, dat onze ideeën duidelijk in lijn liggen met de ambities van de gemeente.

Omdat de dorpsvereniging nadrukkelijk alle inwoners, verenigingen en bedrijven voortdurend wil betrekken bij de verdere ontwikkeling van de dorpskern is op 7 maart 2019 een ideeën- en informatieavond georganiseerd in het voormalige gemeentehuis.  De ca. 85 belangstellenden werden geïnformeerd over de stand van zaken gevraagd naar hun wensen, suggesties en ideeën voor de dorpskern van Piershil en het gemeentehuis in het bijzonder.

 

Dorpsinitiatief Piershil Leeft !

De verdere ontwikkeling van de plannen voor de dorpskern ( het gebied rond gemeentehuis “De Wurf” en Woonzorgcentrum Heemzicht) is te vinden in het dossier “Ontwikkeling Dorpskern”.

Dit plan maakt onderdeel uit van een integraal plan van de dorpsvereniging, waarin ook het havengebied van Piershil (zie dossier “Haven Ontwikkelingsplan”)  en de Voorstraat als verbindende schakels is opgenomen..

Voor dit Dorpsinitiatief Piershil Leeft! is ook een nieuw logo ontwikkeld.

Lees  verder in het dossier “Ontwikkeling Dorpskern”.