Pop-up activiteiten Piershil Leeft !

In afwachting van een definitieve maatschappelijke bestemming van het voormalige gemeentehuis in Piershil organiseert of faciliteert de Dorpsvereniging Piershil diverse activiteiten en evenementen.
Met de gemeente Hoeksche Waard is een gebruikersovereenkomst afgesloten die in eerste instantie liep tot 31-12-2020. Inmiddels is de overeenkomst enkele keren verlengt en loopt nu tot 30-6-2022.

Inwoners van Piershil en omgeving worden uitgenodigd ook zelf initiatieven te ontwikkelen.

Voor deze activiteiten is een aantal spelregels opgesteld, die zijn neergelegd in “Spelregels Dorpsvereniging Piershil voor het gebruik van het voormalige gemeentehuis”.

De belangrijkste spelregels voor de activiteiten en evenementen zijn:

  • ze worden door de initiatiefnemers vooraf aangemeld bij en beoordeeld door de dorpsvereniging. Download hiervoor het aanmeldingsformulier en stuur het ingevuld naar info@swaneblake.nl
  • ze zijn zonder winstoogmerk; kosten kunnen worden gedekt door entree te heffen en/of een bijdrage in de materiaalkosten te vragen aan de deelnemers
  • ze zijn niet concurrerend met al bestaande activiteiten in Piershil
  • de actuele RIVM-regels m.b.t.  corona worden in acht genomen

In verband met de corona-epidemie is het “Coronaprotocol Dorpsvereniging Piershil” opgesteld met de regels en richtlijnen, die bij het gebruik van het gemeentehuis in acht moeten worden genomen

De activiteiten worden in overleg met de dorpsvereniging vormgegeven.

Een overzicht van gehouden en geplande pop-up activiteiten vind u in de Pop-up Kalender.