Pop-up activiteiten Piershil Leeft !

In afwachting van een definitieve maatschappelijke bestemming van het voormalige gemeentehuis in Piershil organiseert of faciliteert de Dorpsvereniging Piershil diverse activiteiten en evenementen.
Met de gemeente Hoeksche Waard is een gebruikersovereenkomst afgesloten die vooralsnog loopt tot 31-12-2020.

Inwoners van Piershil en omgeving worden uitgenodigd ook zelf initiatieven te ontwikkelen.

Voor deze activiteiten is een aantal spelregels opgesteld, die zijn neergelegd in “Spelregels Dorpsvereniging Piershil voor het gebruik van het voormalige gemeentehuis”.

De belangrijkste spelregels voor de activiteiten en evenementen zijn:

  • ze worden door de initiatiefnemers vooraf aangemeld bij en beoordeeld door de dorpsvereniging. Stuur hiervoor het ingevulde aanmeldingsformulier naar info@swaneblake.nl
  • ze zijn zonder winstoogmerk; kosten kunnen worden gedekt door entree te heffen en/of een bijdrage in de materiaalkosten te vragen aan de deelnemers
  • ze zijn niet concurrerend met al bestaande activiteiten in Piershil
  • de RIVM-regels m.b.t.  corona worden in acht genomen

De activiteiten worden in overleg met de dorpsvereniging vormgegeven.

Een overzicht van gehouden en geplande pop-up activiteiten vind u in de Pop-op Kalender.