Haven omgevingsplan

De Stichting Swaneblake (nu “Dorpsvereniging Piershil”) is mede opgericht om  de haven van Pierhil weer tot een ‘levend’ middelpunt van het dorp te maken. Centraal in de daartoe ontwikkelde plannen staat het (opnieuw) creëren van een open verbinden van de haven met het Spui.

Het boekje ‘Ontwikkeling haven omgevingsplan Piershil’, waarin de plannen worden toegelicht is het eerste resultaat en  startpunt voor een groot aantal plannen, ideeën, en gesprekken van de dorpsvereniging en andere betrokkenen. Dit proces kent de nodige ‘ups’ en ‘downs’ en is nog niet afgerond.

De ontwikkeling van het gebied rond de haven is onderdeel van een integraal van van de Dorpsvereniging Piershil om de leefbaarheid van het dorp te vergroten.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Beschikbare documenten:

Ontwikkeling haven omgevingsplan (Stichting Swaneblake / Bureau Bogaerds 2001?)

Haalbaarheidsstudie doorkruising primaire waterkering (Gemeente Korendijk / Witteveen en Bos, november 2007)

Dijkversterking Spui Oost (Startnotitie Waterschap Hollandse Delta, november 2009)

Inspraakreactie startnotitie dijkversterking Spui Oost (Stichting Swaneblake, februari 2010)

Programma van Wensen voor het project Swaneblake (Gemeente Korendijk, 2010)

Actualisatie Haalbaarheidsstudie doorkruising primaire waterkering Piershil (Gemeente Korendijk / Witteveen en Bos, juli 2010)

Het Havenplan en Klimaat (Stichting Swaneblake, 2010)

Raadsvoorstel (Gemeente Korendijk, november 2010)

Gebiedsvisie Swaneblake (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard / LOLA Landscape Architects, november 2012)

Ontwikkeling krekenstelsel Piershilse Gat Plus (HWL, maart 2017)

 

Veel informatie over de geschiedenis van de haven en de Kade in Piershil kunt u lezen op de dorpssite.