Haven omgevingsplan

Het boekje ‘ontwikkeling haven omgevingsplan Piershil’, waarin alle plannen worden toegelicht is gedigitaliseerd. Hierdoor kan het boekje via deze website worden aangeboden ter inzage.

Ontwikkeling haven omgevingsplan

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen (via het contactformulier, kies ‘Contact’ aan de bovenkant van deze website).

Beschikbare documenten:

Inspraakreactie startnotitie dijkversterking Spui Oost : hier

Programma van Wensen voor het project Swaneblake: hier

Dijkversterking Spui Oost – Startnotitie 2009: hier

Veel informatie over de geschiedenis van de haven en de Kade in Piershil kunt u lezen op de dorpssite: hier