Dossiers

Onder “Dossiers” vindt u verschillende onderwerpen, waaraan de Dorpsvereniging in de loop der tijd uitgebreid aandacht heeft besteed en/of nog besteedt, omdat ze van grote invloed zijn op de leefbaarheid voor zowel de korte als de lange termijn.

In de verschillende dossiers worden de achtergronden en ontwikkelingen beschreven en de laatste stand van zaken over deze onderwerpen weergegeven.