Categorie: Verslagen

Verslag Openbare Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil

 

Verslag Openbare Jaarvergadering dd. 17 oktober 2018

Aanwezig: ca 60 personen.

Welkom en inleiding door Peter de Lange:

We zijn erg blij met de grote opkomst, bedoeling van vanavond: elkaar leren  kennen, van elkaar weten wat we doen, wat we fijn en prettig vinden in Piershil, hoe we dat denken te bewaren ook na de herindeling, wat we hopen voor Piershil, hoe we dat denken te doen en welke rol de dorpsvereniging / dorpsraad hierin nu en in de toekomst moet vervullen.

Er volgen 9 korte presentaties door vertegenwoordigers van organisaties en/of instellingen. Tussendoor wordt de uitslag van de enquête besproken en is er een pauze. (meer…)

Jaarvergadering 2017

Op 11 oktober is de jaarlijkse Openbare Jaarvergadering van de Dorpsvereniging Piershil gehouden  ‘Int Achterste’ (de nieuwe vergaderaccomodatie in Heemzicht).

Hoewel het aantal belangstellenden beperkt was, kunnen we terugkijken op een geslaagde avond met veel informatie en uitwisseling van plannen en ideeën.

Na een welkomstwoord door voorzitter Corrie Heikoop, gaf Jan Dekker een overzicht van de activiteiten en onderwerpen waarmee de dorpsvereniging zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden zoals: (meer…)