Categorie: Verslagen

Verslag Openbare Ledenvergadering Dorpsvereniging Piershil 2022

Openbare vergadering van Dorpsvereniging Piershil

Datum: 20 oktober 2022

Locatie: de Wurf

Aantal aanwezigen: ca. 35

Voor het eerst sinds lange tijd kon deze vergadering, waarbij alle inwoners van Piershil van harte welkom waren, weer ‘live’ plaatsvinden.

In een prettige en ontspannen sfeer werd teruggeblikt op de afgelopen 2 jaar waarin t.g.v. de corona pandemie heel veel geplande activiteiten geen doorgang konden vinden. Een periode ook waarin we vanwege de komst van ca. 125 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk zijn verhuisd van het gemeentehuis naar het naastgelegen gebouw ‘de Wurf’

Vanzelfsprekend werd ook uitgebreid van gedachten gewisseld over de rol van de dorpsvereniging en plannen voor de toekomst, waarna de avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Een verslag van deze vergadering vindt u hier.

Kon u niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, maar heeft u wel ideeën en/of initiatieven voor het komende jaar, neem dan even contact met ons op via de contactpagina.

Verslag Openbare Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil 2019

Openbare vergadering 17 oktober 2019 (download verslag)

Locatie: Piershil gemeentehuis

Aanwezig: ca. 45 personen.

Het wordt een levendige avond met veel onderlinge reacties en aanvullingen van alle aanwezigen. In dit verslag zijn de opmerkingen gegroepeerd per onderwerp, het is meer een weerslag van de avond dan dat het notulen van die avond bedoelen te zijn.

  • Welkom aan alle aanwezigen, waarbij Peter de Lange (voorzitter) ook dank uitspreekt richting de gemeente dat de dorpsvereniging, vooruitlopend op alle afspraken, vanavond het gemeentehuis hiervoor mag gebruiken.
  • Gemeentehuis Korendijk, bestemming en gebruiksmogelijkheden wordt voor de pauze kort besproken. De gemeente heeft tijd nodig een overzicht te maken van alle vastgoedvoorzieningen en hun mogelijke bestemmingen. Maar ook afgesproken is dat het de dorpsvereniging Piershil toegestaan is zogenaamde pop-up-activiteiten te organiseren. Diverse praktische afspraken zullen nog gemaakt moeten worden (denk aan beheer, onderhoud, kosten water/elektra/verwarming, sleutelbeheer), maar voor ons als dorp/inwoners/verenigingen is nu de mogelijkheid om wensen in beeld en tot uitvoering te brengen. Het moge ook duidelijk zijn dat voor het tot uitvoering brengen veel mensen nodig zijn.

Na de pauze wordt dit onderwerp verder besproken en komen de volgende mogelijkheden/wensen op tafel: (meer…)

Verslag Openbare Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil

 

Verslag Openbare Jaarvergadering dd. 17 oktober 2018

Aanwezig: ca 60 personen.

Welkom en inleiding door Peter de Lange:

We zijn erg blij met de grote opkomst, bedoeling van vanavond: elkaar leren  kennen, van elkaar weten wat we doen, wat we fijn en prettig vinden in Piershil, hoe we dat denken te bewaren ook na de herindeling, wat we hopen voor Piershil, hoe we dat denken te doen en welke rol de dorpsvereniging / dorpsraad hierin nu en in de toekomst moet vervullen.

Er volgen 9 korte presentaties door vertegenwoordigers van organisaties en/of instellingen. Tussendoor wordt de uitslag van de enquête besproken en is er een pauze. (meer…)

Jaarvergadering 2017

Op 11 oktober is de jaarlijkse Openbare Jaarvergadering van de Dorpsvereniging Piershil gehouden  ‘Int Achterste’ (de nieuwe vergaderaccomodatie in Heemzicht).

Hoewel het aantal belangstellenden beperkt was, kunnen we terugkijken op een geslaagde avond met veel informatie en uitwisseling van plannen en ideeën.

Na een welkomstwoord door voorzitter Corrie Heikoop, gaf Jan Dekker een overzicht van de activiteiten en onderwerpen waarmee de dorpsvereniging zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden zoals: (meer…)