Categorie: Ontwikkeling dorpskern

Themadag “Hoeksche Waard Zoemt” levert talrijke ideeën op

Op 16 april heeft de gemeente Hoeksche Waard de themadag  “Hoeksche Waard Zoemt”  georganiseerd met als centraal thema de insectendiversiteit in de Hoeksche Waard.

Verschillende waardmakerteams discussieerden over onderwerpen zoals duurzaamheid, klimaatbestendigheid, vitale dorpen, innovatieve landbouw, actieve samenleving en omgevingskwaliteit. Eén van de resultaten van deze dag was een snelkookpansessie, die een lijst met ideeën opleverde om deze onderwerpen meer onder de aandacht te brengen en concreet in te vullen.

Houtskoolschets voor de dorpskern en het gemeentehuis van Piershil

 

Op basis van de in het najaar 2018 gehouden enquête, de bespreking hiervan tijdens de jaarvergadering en de in maart 2019 gehouden ideeën- en informatie-avond, heeft de dorpsvereniging een zg. “Houtskoolschets voor de dorpskern van Piershil” opgesteld met daarin een eerste uitwerking van de ideeën en de opzet van een gefaseerde aanpak voor de realisatie van deze ideeën. De dorpsvereniging wil zo snel mogelijk tot een concrete invulling komen zodat het voormalige gemeentehuis niet te lang leeg blijft staan en we samen met  de gemeente, met Heemzicht en met de inwoners van Piershil stap voor stap de dromen en plannen kunnen gaan verwezenlijken.

De houtskoolschets is inmiddels voorgelegd aan wethouder Paul Boogaard en ideeënmakelaar Laura Hazewindus van gemeente Hoeksche Waard.

Ideeën- en informatieavond: veel belangstelling en nieuwe ideeën

Piershil Leeft!.

Dat bleek uit de flinke belangstelling voor de ideeën en informatieavond die op 7 maart 2019 door de Dorpsvereniging Piershil werd georganiseerd.

De ca. 85 belangstellenden werden bijgepraat over de vorderingen sinds de jaarvergadering van oktober 2018. Vervolgens werd het nieuwe logo dat voor de dorpsvereniging is ontwikkeld gepresenteerd. Hierin zijn naast de doelstelling van de dorpsvereniging ook verschillende elementen van het oude logo terug te vinden.

Na een uitgebreide rondgang door het gebouw konden alle aanwezigen hun wensen

Informatie-avond.

en ideeën inbrengen voor een nieuwe bestemming van het gemeentehuis in Piershil.

 

Daarna kon iedereen met gekleurde stickertjes aangeven wat hij of zij het belangrijkste vindt om daadwerkelijk re realiseren.

 

 

 

Er werd dan ook druk gediscussieerd, nieuwe voorstellen gedaan  en volop ‘gestickerd’.

Ook de pers was aanwezig om verslag te doen van deze avond, zoals u hier kunt lezen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

De dorpsvereniging is nu volop aan de slag om alle wensen verder uit te werken. We houden u op de hoogte!