Categorie: Ontwikkeling dorpskern

Jaarvergadering van Dorpsvereniging Piershil eerste pop-up activiteit.

Met de jaarlijkse openbare vergadering van de Dorpsvereniging Piershil op 17 oktober werd de eerste pop-up activiteit in het voormalige gemeentehuis in Piershil een feit. De ca. 45 aanwezigen, waaronder een flinke groep nieuwe inwoners, werden door voorzitter Peter de Lange bijgepraat over de activiteiten die de dorpsvereniging het afgelopen jaar heeft ontplooid en over de plannen voor de toekomst.

Uitvoerig werd natuurlijk stilgestaan bij de voortgang van het dorpsinitiatief “Piershil Leeft !” waaronder de plannen rond het voormalige gemeentehuis. Zolang de gemeente Hoeksche Waard nog geen besluit heeft genomen over de toekomst van het gemeentehuis kan er aan de plannen, die zijn neergelegd in een houtskoolschets, geen structurele invulling worden gegeven.

Om toch alvast een voorproefje te geven en uit te proberen wat op de meeste belangstelling kan rekenen, zal de dorpsvereniging samen met de inwoners regelmatig pop-up activiteiten gaan organiseren. Zo wordt ook voorkomen dat het gebouw alsmaar leeg blijft staan.

In een levendige discussie werden hiervoor met de aanwezigen ideeën verzameld, die verder zullen worden uitgewerkt in een pop-up-agenda. De ideeën variëren van een film- of spelletjesmarathon, cabaret- en muziekoptredens, LAN-parties voor jongeren en klaverjastoernooien tot lezingen over aansprekende onderwerpen (zoals bijvoorbeeld over de barbier van Piershil). Vanzelfsprekend zijn deze activiteiten niet uitsluitend bedoeld voor Piershillenaren, maar voor de hele streek.

 

Judith Prins praatte de aanwezigen bij over het Dijkenoverleg. De verkeersdrukte en -onveiligheid zijn nog steeds onderwerp van overleg met de gemeente en het waterschap. Ook de ontwikkelingen m.b.t. het Tiengemetenpad kwamen natuurlijk aan de orde. Tijdens de pauze was er uitvoerig gelegenheid om te discussiëren over mogelijke alternatieve trajecten voor dit fietspad.

 

 

Andere onderwerpen die besproken werden waren o.a. het idee om de dorpsentree van Piershil op te luisteren met een Bosman-molen. Deze molens worden in Piershil gemaakt en hebben hun weg gevonden over de hele wereld. Ook de mogelijke ontwikkeling van een zonneweide en de kinderboerderij kregen de nodige aandacht.

Na afloop werd er onder het genot van een drankje nog geanimeerd doorgepraat en onderling kennis gemaakt.

 

Als u nog meer ideeën hebt of wil meewerken aan de uitvoering van een pop-up activiteit, stuur dan even een mailtje naar info@swaneblake.nl

Mediabelangstelling

Ook in de media kreeg dit eerste pop-up-event en de toekomstplannen veel belangstelling getuige het interview met Judith Prins in het AD

Houtskoolschets voor de dorpskern en het gemeentehuis van Piershil

 

Op basis van de in het najaar 2018 gehouden enquête, de bespreking hiervan tijdens de jaarvergadering en de in maart 2019 gehouden ideeën- en informatie-avond, heeft de dorpsvereniging een zg. “Houtskoolschets voor de dorpskern van Piershil” opgesteld met daarin een eerste uitwerking van de ideeën en de opzet van een gefaseerde aanpak voor de realisatie van deze ideeën. De dorpsvereniging wil zo snel mogelijk tot een concrete invulling komen zodat het voormalige gemeentehuis niet te lang leeg blijft staan en we samen met  de gemeente, met Heemzicht en met de inwoners van Piershil stap voor stap de dromen en plannen kunnen gaan verwezenlijken.

De houtskoolschets is inmiddels voorgelegd aan wethouder Paul Boogaard en ideeënmakelaar Laura Hazewindus van gemeente Hoeksche Waard.

Ideeën- en informatieavond: veel belangstelling en nieuwe ideeën

Piershil Leeft!.

Dat bleek uit de flinke belangstelling voor de ideeën en informatieavond die op 7 maart 2019 door de Dorpsvereniging Piershil werd georganiseerd.

De ca. 85 belangstellenden werden bijgepraat over de vorderingen sinds de jaarvergadering van oktober 2018. Vervolgens werd het nieuwe logo dat voor de dorpsvereniging is ontwikkeld gepresenteerd. Hierin zijn naast de doelstelling van de dorpsvereniging ook verschillende elementen van het oude logo terug te vinden.

Na een uitgebreide rondgang door het gebouw konden alle aanwezigen hun wensen

Informatie-avond.

en ideeën inbrengen voor een nieuwe bestemming van het gemeentehuis in Piershil.

 

Daarna kon iedereen met gekleurde stickertjes aangeven wat hij of zij het belangrijkste vindt om daadwerkelijk re realiseren.

 

 

 

Er werd dan ook druk gediscussieerd, nieuwe voorstellen gedaan  en volop ‘gestickerd’.

Ook de pers was aanwezig om verslag te doen van deze avond, zoals u hier kunt lezen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

De dorpsvereniging is nu volop aan de slag om alle wensen verder uit te werken. We houden u op de hoogte!