Piershilse Krant 15

 

 

Inhoud:

– Ideeën en informatie-avond over de toekomst van (het gemeentehuis in) Piershil

– Houtskoolschets voor de dorpskern van Piershil

– Voorzieningen om mee te starten

– Piershilse huiskamerkwis

– Tiengemetenpad

– Agenda

Houtskoolschets voor de dorpskern en het gemeentehuis van Piershil

 

Op basis van de in het najaar 2018 gehouden enquête, de bespreking hiervan tijdens de jaarvergadering en de in maart 2019 gehouden ideeën- en informatie-avond, heeft de dorpsvereniging een zg. “Houtskoolschets voor de dorpskern van Piershil” opgesteld met daarin een eerste uitwerking van de ideeën en de opzet van een gefaseerde aanpak voor de realisatie van deze ideeën. De dorpsvereniging wil zo snel mogelijk tot een concrete invulling komen zodat het voormalige gemeentehuis niet te lang leeg blijft staan en we samen met  de gemeente, met Heemzicht en met de inwoners van Piershil stap voor stap de dromen en plannen kunnen gaan verwezenlijken.

De houtskoolschets is inmiddels voorgelegd aan wethouder Paul Boogaard en ideeënmakelaar Laura Hazewindus van gemeente Hoeksche Waard.

OBS ‘t Kraaienest staat stil bij de Tweede Wereldoorlog

De leerlingen van groep 5 t/m 8 van OBS “‘t Kraaienest” leerden de afgelopen weken alles over de moderne geschiedenis. Dit project sluiten we aan het eind van deze week af. Donderdag  18 april gaan we nog naar het herdenkingsmonument in Piershil om een bloemstuk neer te leggen. Dit monument heeft de school geadopteerd.

Op 4 mei zullen er op deze plek 2 kinderen, uit groep 8, namens ‘t Kraaienest een gedicht voordragen voor de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste deel Tiengemetenpad geopend

Op 10 april werd het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad geopend. Het begin- en eindpunt zijn bekend maar het overige traject ligt nog niet vast.

Enkele inwoners van Piershil gaven aan dat ze niet begrepen dat er wel budget is voor de aanleg van een mooi fietspad terwijl de onveiligheid op de dijk- en polderwegen maar blijft voortbestaan.

Hierdoor kwam het Dijkenoverleg op het idee om het fietspad over de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje te laten lopen. Er zijn met de vorkenstructuur vergaande plannen voor de ontsluiting van Goudswaard en dan zou de dijk afgesloten kunnen worden voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Zie bijgevoegd kaartje uit het Algemeen Dagblad van 10 april 2019. De dorpsvereniging Piershil steunt dit idee. Hiermee komt er een mooie en veilige fiets- en wandelroute over de rustieke dijk en neemt de leefbaarheid voor de aanwonenden toe.

 

Ook komt er nog een overleg met gemeente, Staatsbosbeheer en de dorpsvereniging Piershil over de mogelijkheden voor wandelaars met honden bij het Piershilsche bos.

Men vreest voor overlast als het Tiengemetenpad drukker wordt. Bijvoorbeeld aan een afgezet losloopgebied voor honden.

Het hele AD-artikel over de opening leest u hier

Inspraak Dijkenoverleg Korendijk tijdens gemeenteraad Hoeksche Waard (12-3-2019)

Vanwege de aanhoudende verkeersproblematiek op de oude dijken in Piershil, Goudswaard en Zuid-Beijerland heeft Judith Prins opnieuw ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van Hoeksche Waard op 12 maart jl.

De zorgen van de bewoners van de dijkhuizen nemen steeds verder toe:

  1. Een voortdurende toename van zwaar en (te) snel rijdend verkeer
  2. Extra zwaar verkeer vanwege diverse uitbreidingsprojecten in het westelijk deel van de Hoeksche Waard (op dit moment staat de bouw van 100 nieuwe woningen in Nieuw-Beijerland op de rol)

De tekst van Judith tijdens de inspraak vindt u hier.

Ook zijn er diverse korte en middellange termijn oplossingen door het Dijkenoverleg aangedragen.

Het AD schonk eveneens uitgebreid aandacht aan de problematiek.

Ideeën- en informatieavond: veel belangstelling en nieuwe ideeën

Piershil Leeft!.

Dat bleek uit de flinke belangstelling voor de ideeën en informatieavond die op 7 maart 2019 door de Dorpsvereniging Piershil werd georganiseerd.

De ca. 85 belangstellenden werden bijgepraat over de vorderingen sinds de jaarvergadering van oktober 2018. Vervolgens werd het nieuwe logo dat voor de dorpsvereniging is ontwikkeld gepresenteerd. Hierin zijn naast de doelstelling van de dorpsvereniging ook verschillende elementen van het oude logo terug te vinden.

Na een uitgebreide rondgang door het gebouw konden alle aanwezigen hun wensen

Informatie-avond.

en ideeën inbrengen voor een nieuwe bestemming van het gemeentehuis in Piershil.

 

Daarna kon iedereen met gekleurde stickertjes aangeven wat hij of zij het belangrijkste vindt om daadwerkelijk re realiseren.

 

 

 

Er werd dan ook druk gediscussieerd, nieuwe voorstellen gedaan  en volop ‘gestickerd’.

Ook de pers was aanwezig om verslag te doen van deze avond, zoals u hier kunt lezen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

De dorpsvereniging is nu volop aan de slag om alle wensen verder uit te werken. We houden u op de hoogte!

Nieuwsflitsen Piershil: Troeptrimmers, Burgerinitiatief en Tiengemetenpad

Troeptrimmers in Piershil: Bas en Ingie Hensen rapen blikjes en tissues langs de dijk en bestrijden zo het zwerfvuil in ons dorp.Lees hier het artikel

De Dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland start een Burgerinitiatief om onder met motto “Een hoop herrie om een beetje geluid” een een aanvraag bij de gemeente Hoeksche Waard indienen om een wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren naar de consequenties van het windmolenpark aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil.

U kunt dit burgerinitiatief ondersteunen via deze link.

Op 26 februari is een begin gemaakt met de aanleg van het Tiengemetenpad een fietspad dat langs Piershil loopt tussen Tiengemeten en Voorne-Putten.

15 maart NLDoet in Piershil

Op 15 maart vinden in het kader van NLDoet weer de nodige vrijwilligersactiviteiten in Piershil plaats.

Zo heeft de entree van Heemzicht een verfje nodig. Van 10.00  tot 13.00 uur kunnen vrijwilligers hiermee aan de slag. Voor een kopje koffie met iets lekkers erbij en voor een lunch wordt gezorgd. U kunt zich aanmelden door een mailtje naar intvoorste@heemzicht.nl of via de website van NLDoet.

Ook in de Herbergier worden vrijwilligers gezocht om tussen 9.30 en 11.30 uur  een drietal plantenbakken als moestuin in te richten.

De kinderboerderij kan tussen 9.00 en 16.30 uur ook nog wat helpende handen gebruiken op deze nationale actiedag om alles weer netjes te maken voor het nieuwe seizoen.