Dorpsvereniging Piershil uit zorgen over Tiengemetenpad

De Dorpsvereniging Piershil heeft in een brief aan Burgemeester en Wethouders zorgen en bezwaren geuit over het inspraak- en besluitvormingsproces van de gemeente Hoeksche Waard m.b.t. de aanleg van het Tiengemetenpad. De dorpsvereniging vraagt zich onder andere af voor wie het fietspad nu eigenlijk bedoeld is en hoe zich dat verhoudt met de planning van het te volgen tracé.

De dorpsvereniging dringt er met klem op aan, dat de gemeente in nauw overleg met betrokkenen en geïnteresseerden dit tracé vast stelt.

Piershilse Krant 16 (oktober 2019)

Piershilse Krant     No. 16 / oktober 2019

INHOUD

  • Uitnodiging jaarlijkse openbare vergadering Dorpsvereniging Piershil
  • Dorpsinitiatief “Piershil Leeft !”
  • Kerktoren prachtig scheef
  • Dijkenoverleg
  • Kinderboerderij Piershil
  • ‘Dorpswethouder’ Joanne Blaak bezoekt Piershil
  • Agenda

24 oktober Workshop Herfststuk maken

Activiteitencentrum ‘Int Voorste’ organiseert op 24 oktober van 10.00 -12.00 uur een workshop “Herfststuk maken”.

De kosten bedragen € 7,50 (incl. koffie/thee); aanmelden tot 14/10 tel. 0186-693122 of intvoorste@heemzicht.nl

17 oktober Openbare vergadering Dorpsvereniging Piershil

De jaarlijkse openbare vergadering van de Dorpsvereniging Piershil wordt gehouden op

donderdag 17 oktober

aanvang 20:00 uur

in het voormalige gemeentehuis in Piershil

Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur.

Tijdens deze vergadering praten we u bij over de activiteiten van het afgelopen jaar en over onze plannen voor de toekomst.

Eén van de belangrijkste onderwerpen is de voortgang van het dorpsinitiatief “Piershil Leeft !” en in het bijzonder de ontwikkelingen rond het gemeentehuis en het Tiengemetenpad.

Omdat “Piershil Leeft !” voor en door alle inwoners en organisaties van Piershil bedoeld is willen we tijdens deze vergadering dan ook samen met u verdere concrete plannen maken voor activiteiten in het gemeentehuis. We nodigen u allen (en met name ook de jongeren) van harte uit om op deze vergadering aanwezig te zijn en met ons mee te denken en vooral ook mee te DOEN.

Vanzelfsprekend is er ook volop gelegenheid voor een praatje met dorpsgenoten en in het bijzonder kennismaking met de nieuwe inwoners van Piershil.

iedereen is van harte welkom !!

6 oktober Zangdienst Hervormde Kerk

Op 6 oktober wordt een zangavond gehouden in de Hervormde Kerk in Piershil.

Dit is de eerste zangavond van een serie die 1 keer per 2 maanden, op de eerste zondag van de maand wordt gehouden.

 

Aanvang: 20:00 uur

Inloop met koffie vanaf 19:30 uur

 

U bent van harte welkom !

De volgende zangavond is 1 december as.

28 september Korendijkse Nazomerkriebels

Ook dit jaar worden de Korendijkse Nazomerkriebels gehouden op de IJsbaan in Piershil (Kade 26)

Een evenement met o.a.historische voertuigen, live muziek, kramen, eten en drinken en vooral heel veel gezelligheid.

Natuurlijk is er ook voor de kids van alles te beleven, zoals een springkussen, pony rijden en voor de allerkleinsten is er een zandhoop met allerlei speelgoed.

Nieuw dit jaar is de kinderversie van de Kop van Jut.

Kortom, er is van alles te beleven voor de hele familie.

En de toegang is gratis! 

Dijkenoverleg uit zorgen en doet suggesties over Tiengemeentepad

Nu het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad gereed is, wil het Dijkenoverleg, een werkgroep van de dorpsverenigingen van Piershil en Goudswaard en inwoners van Zuid-Beijerland, in een brief aan de gemeente Hoeksche Waard zijn zorgen t.a.v. het verdere traject onder de aandacht brengen. Het Dijkenoverleg doet verder suggesties over het ontwerp en de inrichting van het nog aan te leggen traject van deze fietsroute. Hierbij wordt onder meer verwezen naar het “Fietsplan Hoeksche Waard 2018 – 2026” dat in 2018 door de toen nog 5 gemeenten is opgesteld.

De werkgroep wijst er in een aantal randvoorwaarden voor het verdere ontwerp op, dat het fietspad vooral bedoeld moet zijn voor de inwoners (waaronder veel scholieren) en voor recreatief fietsverkeer. Het mag geen snelfietspad worden en moet bijdragen aan de oplossing van de vele onveilige situaties en fietsknelpunten die er nu nog bestaan in de westhoek van de Hoeksche Waard.

Themadag “Hoeksche Waard Zoemt” levert talrijke ideeën op

Op 16 april heeft de gemeente Hoeksche Waard de themadag  “Hoeksche Waard Zoemt”  georganiseerd met als centraal thema de insectendiversiteit in de Hoeksche Waard.

Verschillende waardmakerteams discussieerden over onderwerpen zoals duurzaamheid, klimaatbestendigheid, vitale dorpen, innovatieve landbouw, actieve samenleving en omgevingskwaliteit. Eén van de resultaten van deze dag was een snelkookpansessie, die een lijst met ideeën opleverde om deze onderwerpen meer onder de aandacht te brengen en concreet in te vullen.

Piershilse Krant 15

Piershilse Krant   No. 15 / april 2019

INHOUD:

– Ideeën en informatie-avond over de toekomst van (het gemeentehuis in) Piershil

– Houtskoolschets voor de dorpskern van Piershil

– Voorzieningen om mee te starten

– Piershilse huiskamerkwis

– Tiengemetenpad

– Agenda