Categorie: Verkeersproblematiek

Dossier verkeer

Dorpsvereniging Piershil behartigt de belangen van de inwoners van Piershil. Hier vallen ook de infrastructuur en het verkeer onder.

Onze doelen zijn:

  • De wegen veiliger maken voor met name voetgangers en fietsers. Er moeten meer separate en op elkaar aansluitende fiets- en wandelpaden komen.
  • De dijken moeten minder belast worden met doorgaand- en zwaar verkeer. Bewoners en hun woningen moeten beschermd worden tegen onveilige situaties, overlast, schades aan eigendommen en steeds verminderend woongenot.
  • De kwaliteit van onze leefomgevingskwaliteit te beschermen tegen de toenemende verkeersdruk.
  • Goed en bereikbaar openbaar vervoer.

(meer…)

Overlast

“Niet alleen het zware verkeer, maar ook de vaak hoge snelheid waarmee gereden wordt leidt tot overlast en gevaar voor de bewoners. Ongeveer 1/3e van alle auto’s rijdt te hard”

 

 

Dorpsvereniging Piershil © 2017 Frontier Theme