Zorg om de dijken i.v.m. de bouw van de windturbines aan het Spui.

 

Nu de Raad van State het beroep tegen plaatsing van windturbines aan het Spui heeft afgewezen, lijkt weing de bouw meer in de weg te staan. Omdat de bouw van de 5 enorme windturbines veel aan- en afvoer van bouwmaterialen met zich mee zal brengen heeft Judith Prins op dinsdag 13 februari jl. tijdens de raadsvergadering van de gemeente Korendijk ingesproken over de vervoersproblematiek. Namens de Dorpsverening Piershil, het Dijkenoverleg, de dorpsverenigingen van Nieuw-Beijerland en Goudswaard en actie Comité Duik in de Dijk uit Zuid Beijerland uitte zij haar grote zorg voor de mogelijke schade aan de dijken en daaraan liggende woningen als dit zware vervoer langs de dijken zal gaan plaatsvinden. Zij hield een vurig pleidooi om alles in het werk te stellen om de aan- en afvoer van (bouw)materialen zoveel mogelijk over water te laten plaatsvinden en over eventueel nieuw aan te leggen(tijdelijke) wegen om zo de nu al overbelaste dijken en wegen zoals de Sluisjesdijk, de Molendijk, de Oudendijk en Zwartsluisje te ontzien.

Zij wees de gemeente nadrukkelijk op de zorgplicht die zij heeft t.o.v. haar inwoners ter voorkoming van schade aan persoonlijke eigendommen (woningen en gebouwen) en de bescherming van het leefklimaat. In de praktijk blijkt het zeer moeilijk om door verkeer toegebrachte schade aan woningen aan te tonen en vergoed te krijgen en “voorkomen is altijd beter dan genezen”.
(meer…)

Uitspraak Raad van State in zaak tegen windturbines aan het Spui

Op woensdag 17 januari 2018 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het beroep van onder andere de Stichting Tegen Windturbines aan het Spui.  De uitspraak werd meerdere keren uitgesteld en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen.Tot teleurstelling van velen heeft de Raad van State het beroep tegen de plaatsing van 5 grote windturbines aan het Spui echter afgewezen.

De uitspraak draagt een overwegend instrumenteel en (rechts-)politiek karakter en overtuigt geenszins. Deze stand van zaken stelt bovendien teleur, omdat er maar één keer wordt getoetst en wel hier te lande in hoogste ressort. Met deze uitspraak moeten we het nu dus in beginsel doen. Mogelijk dat nog een internationale rechter of college – zoals bijvoorbeeld het Hof van Justitie of het Gerecht te Luxemburg – de uitspraak kan toetsen strekkende tot vernietiging, maar dat is nog onderwerp van verder onderzoek.

Voor een uitgebreide analyse van de uitspraak zie http://www.tegenwindturbinesaanhetspui.nl/

Wordt vervolgd!

6 april: Huiskamerkwis

 

Op vrijdag 6 april wordt de tweede Piershilse Huiskamerkwis gehouden. Een mooie gelegenheid om met familie en vrienden de vele vragen en opdrachten te lijf te gaan en er een zeer gezellige en spannende avond van te maken. Er wordt ook dit jaar weer veel belangstelling verwacht, dus schrijf je snel in als team.

Inschrijven via: huiskamerkwis@piershil.com (10 Euro/team)

500ste Reparatie door Repair Café Piershil.

Zaterdag 13 januari namen de vrijwilligers van Repair Café Piershil hun 500ste reparatie in ontvangst. Totaal werden er zaterdag 14 reparaties aangeboden waarvan het merendeel nog die zelfde ochtend gerepareerd is. De 500ste reparatie was een oranje Senseo, ingebracht door dhr. H. de Jong uit Willemstad, die van bekenden had vernomen van eerdere succesvolle Senseo reparaties in Piershil. De gelukkige vertrok met een werkende Senseo en een doos Belgische bonbons uit handen van een van de gastvrouwen. Voor Repair Café Piershil een mooie start van het nieuwe jaar. Op 9 december vierden de vrijwilligers het vijfjarig bestaan van hun Repair Café.

Kerstmarkt 2017

Ook Piershil had dit jaar zijn eigen Kerstmarkt

« 2 van 2 »

Natuurmonumenten zoekt natuurbeheerders

Vrijwilligers zijn de motor van de samenleving. Maar ook de stille krachten van onze mooie natuur in Nederland. Diverse mensen vervullen op allerlei vlakken een onmisbare rol bij Natuurmonumenten. Speciaal voor onze natuurgebieden in de Hoeksche Waard zijn wij op zoek naar vrijwillige natuurbeheerders.

Lees hier het volledige persbericht voor meer informatie.

 

Stichting Tegen WindTurbines aan het Spui

Een stuk akkerland aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil  is aangewezen door de provincie als geschikte locatie voor windturbines. De eigenaar van die grond, een agrariër uit Nieuw-Beijerland, wil minimaal 5 windturbines met een tiphoogte van meer dan 200 meter laten plaatsen. Het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde enkele hectares grond levert hem, op basis van de daarvoor gebruikelijke vergoeding 15 jaar lang elk jaar ongeveer 250.000 euro op, waarvan ook de omwonenden de kosten op hun energierekening zullen terugzien. Deze hoge windturbines geven echter geluidsoverlast en slagschaduw en worden te dicht bij de dorpen Nieuw-Beijerland en Piershil geplaatst. Huizen in deze dorpen zullen met de komst van de windmolens in waarde dalen. (meer…)

Piershilse Krant 12

Inhoud:
– Dossier verkeer
– WMO, een wet in beweging
– Gedicht van de maand augustus ; ( Ingrid van den Oord)
– Burendag / zwerfvuilactie

Korendijkse Nazomerkriebels

Ondanks het regenachtige weer, dat karakteristiek is voor een Engelse country fair, was er een flinke opkomst en veel gezelligheid.

« 1 van 7 »

Zwerfvuilactie

Zaterdag 23 september, tijdens de Nationale Burendag organiseerde de Dorpsvereniging Piershil voor de tweede maal dit jaar een gezamenlijke schoonmaakactie. Een fanatieke groep van alle leeftijden heeft in 2 uur tijd veel zwerfvuil verzameld. Allen bedankt!

« 1 van 5 »
Dorpsvereniging Piershil © 2017 Frontier Theme