18 april Informatieavond transportroute windturbines

Op 18 april wordt een informatieavond gehouden over de te volgen transportroute voor de bouw van Windpark Spui. De windturbinefabrikant Enercon zal een toelichting geven over de gekozen route voor het transport van alle bouwmaterialen voor de bouw van de 5 windturbines.
Namens het bevoegd gezag de Provincie Zuid-Holland en de wegbeheerder het Waterschap Hollandse Delta zijn enkele mensen aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Woensdag 18 april 19.30 uur, Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, Zuid-Beijerland

18 april Presentatie Heemtuin (HWL)

Midden in het centrum van Piershil, naast de kerk is een besloten tuin, die door vrijwilligers van HWL onderhouden wordt. Deze tuin is een waar juweel dat nog te weinig mensen kennen.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt in de tuin om deze voor het publiek ook aantrekkelijker te maken.
De tuin bevat een schat aan planten, die ongekend is en zeker in het voorjaar is het een genoegen om er doorheen te wandelen.
In een presentatie door Martijn Verweijen, de coördinator van het ploegje vrijwilligers, geeft hij een historisch overzicht van de tuin en laat u kennismaken met de juweeltjes, die er groeien.

18 april, 20.00 uur in Heemzicht

Presentatie Heemtuin Piershil

 

Piershilse Krant 13

Inhoud:
– In Memoriam Corrie Heikoop
– Historie: Een bijzondere jaarwisseling
– Jaarthema Piershil bloeit !
– Gedicht van de maand januari ; ( Ingrid van den Oord)
– Heempark Piershil
– Agenda
– Windpark Spui

In memoriam Corrie Heikoop

Corrie Heikoop   (1936 – 2018)

In begin 90-er jaren kwam Corrie terug naar Piershil waar ze in haar ouderlijk huis aan de Kade ging wonen.

De ruimtes op de begane grond waren nog in gebruik als schoenenwinkel, een voortzetting van het sinds mensenheugenis aanwezige schoenmakersbedrijf Heikoop en Corrie ging boven wonen.

De schoenenwinkel stopte en Corrie verwezenlijkte haar plannen: een galerie annex werkruimte. Zelf was ze zilversmid en alle inwoners/langslopers moeten haar ontelbare malen hebben zien zitten werken in deze ruimte.

De galerie “de Zilveren Schoen” werd geopend in 2003, onafgebroken zijn er sindsdien tentoonstellingen gehouden. Schilderijen, beeldhouwwerk, sieraden, collages,  fotografie, zilverkunst, glaskunst. Werk van gerenommeerde kunstenaars, maar ook van mensen die hun weg nog moesten vinden binnen de galeriewereld.

Kunst hoefde van Corrie niet binnen de gebaande wegen te blijven, ze gaf ook ruimte voor zaken die je niet zo makkelijk begreep. Ook in de kunst was ze ruimdenkend.

Maar niet alleen kunst en de galerie hielden haar bezig. Ergens in een later interview gebruikt ze de woorden: “toen ik terug kwam naar Piershil vond ik een slaperig dorp terug.”

En daar ging ze iets aan doen: het begon met een enquête waarin aan de inwoners van Piershil gevraagd werd wat ze misten en wat ze graag veranderd zouden willen zien. De reacties resulteerden in de oprichting in 2000 van de Stichting SwaneBlake. Het doel van de Stichting: een leefbaar en levendig Piershil.

Van klein tot groot; van meer bankjes en meer afvalbakken, tot aan het weer openmaken van de haven van Piershil en het realiseren van het Havenplan. Corrie was en bleef onvermoeibaar en energiek bezig deze zaken onder de aandacht te brengen en te houden. Pas afgelopen januari heeft ze de voorzittershamer van de Stichting overgedragen.

Een echt speerpunt binnen het doel tot een levendiger Piershil te komen is de Cultuur- en Kunstmarkt die ze vanaf 2006 elk jaar organiseerde. Een evenement waarvoor artiesten, kunstenaars en bezoekers bereid zijn van verder weg te komen.

Het is bij de 2017-versie van deze kunstmarkt dat de inwoners van Piershil merken dat het niet goed gaat met Corrie. Ze ligt dan in het ziekenhuis en er staat haar een zware operatie te wachten. Met veel doorzettingsvermogen vecht ze zich door de herstelperiode heen en langzaam lijkt het beter te gaan. Tot het herstel stokt en ziekte opnieuw toeslaat.

Maandag 26 februari overlijdt ze. De dorpsvereniging, heel Piershil en alle inwoners zijn haar veel dank verschuldigd en gaan haar enorm missen.

Zorg om de dijken i.v.m. de bouw van de windturbines aan het Spui.

 

Nu de Raad van State het beroep tegen plaatsing van windturbines aan het Spui heeft afgewezen, lijkt weing de bouw meer in de weg te staan. Omdat de bouw van de 5 enorme windturbines veel aan- en afvoer van bouwmaterialen met zich mee zal brengen heeft Judith Prins op dinsdag 13 februari jl. tijdens de raadsvergadering van de gemeente Korendijk ingesproken over de vervoersproblematiek. Namens de Dorpsverening Piershil, het Dijkenoverleg, de dorpsverenigingen van Nieuw-Beijerland en Goudswaard en actie Comité Duik in de Dijk uit Zuid Beijerland uitte zij haar grote zorg voor de mogelijke schade aan de dijken en daaraan liggende woningen als dit zware vervoer langs de dijken zal gaan plaatsvinden. Zij hield een vurig pleidooi om alles in het werk te stellen om de aan- en afvoer van (bouw)materialen zoveel mogelijk over water te laten plaatsvinden en over eventueel nieuw aan te leggen(tijdelijke) wegen om zo de nu al overbelaste dijken en wegen zoals de Sluisjesdijk, de Molendijk, de Oudendijk en Zwartsluisje te ontzien.

Zij wees de gemeente nadrukkelijk op de zorgplicht die zij heeft t.o.v. haar inwoners ter voorkoming van schade aan persoonlijke eigendommen (woningen en gebouwen) en de bescherming van het leefklimaat. In de praktijk blijkt het zeer moeilijk om door verkeer toegebrachte schade aan woningen aan te tonen en vergoed te krijgen en “voorkomen is altijd beter dan genezen”.
(meer…)

Uitspraak Raad van State in zaak tegen windturbines aan het Spui

Op woensdag 17 januari 2018 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het beroep van onder andere de Stichting Tegen Windturbines aan het Spui.  De uitspraak werd meerdere keren uitgesteld en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen.Tot teleurstelling van velen heeft de Raad van State het beroep tegen de plaatsing van 5 grote windturbines aan het Spui echter afgewezen.

De uitspraak draagt een overwegend instrumenteel en (rechts-)politiek karakter en overtuigt geenszins. Deze stand van zaken stelt bovendien teleur, omdat er maar één keer wordt getoetst en wel hier te lande in hoogste ressort. Met deze uitspraak moeten we het nu dus in beginsel doen. Mogelijk dat nog een internationale rechter of college – zoals bijvoorbeeld het Hof van Justitie of het Gerecht te Luxemburg – de uitspraak kan toetsen strekkende tot vernietiging, maar dat is nog onderwerp van verder onderzoek.

Voor een uitgebreide analyse van de uitspraak zie http://www.tegenwindturbinesaanhetspui.nl/

Wordt vervolgd!

500ste Reparatie door Repair Café Piershil.

Zaterdag 13 januari namen de vrijwilligers van Repair Café Piershil hun 500ste reparatie in ontvangst. Totaal werden er zaterdag 14 reparaties aangeboden waarvan het merendeel nog die zelfde ochtend gerepareerd is. De 500ste reparatie was een oranje Senseo, ingebracht door dhr. H. de Jong uit Willemstad, die van bekenden had vernomen van eerdere succesvolle Senseo reparaties in Piershil. De gelukkige vertrok met een werkende Senseo en een doos Belgische bonbons uit handen van een van de gastvrouwen. Voor Repair Café Piershil een mooie start van het nieuwe jaar. Op 9 december vierden de vrijwilligers het vijfjarig bestaan van hun Repair Café.

Dorpsvereniging Piershil © 2017 Frontier Theme